Date financiare BUCU - BUCUR OBOR SA BUCURESTI

Actiuni BUCU
Date Financiare BUCU
Dividende BUCU

Bilant contabil

31-Dec-201830-Jun-201931-Dec-2019
Active imobilizate-total99,518,34898,900,25098,852,255
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total27,811,54615,056,91021,457,887
Casa si conturi la banci---
Creante3,452,9475,118,9836,156,706
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ118,995,239105,751,749112,550,843
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt6,036,5875,592,3555,300,364
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete19,476,8916,851,49913,698,588
Datorii Pe Termen Lung1,782,5231,826,0811,905,685
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans2,303,6942,689,3902,486,679
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total116,969,580103,907,655110,567,995
Capital social---
Capital subscris varsat1,337,5751,337,5751,337,575
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)423939

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201830-Jun-201931-Dec-2019
Venituri Din Exploatare - total33,102,81417,748,99935,138,478
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta32,640,55616,171,66233,313,299
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total18,395,4049,349,05418,668,345
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare14,707,4108,399,94516,470,133
EBITDA---
Venituri Financiare -total502,484334,471544,231
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total29-797
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 502,455334,471543,434
Rezultatul curent15,209,8658,399,94517,013,567
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale33,605,29818,083,47035,682,709
Cheltuieli Totale18,395,4339,349,05418,669,142
Rezultatul Brut15,209,8658,734,41617,013,567
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net11,766,8556,774,31513,434,655

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)