Volume Oscillator (VOS)

Volume Oscillator mãsoarã diferenta dintre douã medii mobile de volum ale unei actiuni. Aceastã diferentã poate fi exprimatã atât procentual cât si ca valoare absolutã.

Interpretare Volume Oscillator (VOS)

Diferenta dintre mediile mobile de volum poate fi folositã pentru determinarea trendului crescãtor sau descrescãtor al volumului de tranzactionare.

In momentul în care Volume Oscillator depãseste ãn crestere valoarea 0, media mobilã de volum pe termen scurt a trecut peste cea pe termen lung, valoarea volumului tranzactionat pe termen scurt fiind mai mare decât cea a volumului pe termen lung.

Existã mai multe modalitãti de interperetare a schimbãrilor de volum.

O opinie în acest sens este cã o crestere a preturilor însotitã de cresterea volumului de tranzactionare sau o scãdere a aceatora coraboratã cu diminuarea volumului tranzactionat indicã o situatie bullish a pietei. In caz contrar (dacã volumul scade atunci când preturile cresc sau volumul creste atunci când preturile scad) piata se aflã intr-o situatie bearish.

 


Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)