Date financiare WINE - PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Actiuni WINE
Date Financiare WINE
Dividende WINE

Bilant contabil

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Active imobilizate-total163,035,140192,793,514194,832,258
Imobilizari corporale148,251,310142,221,111141,808,671
Imobilizari financiare13,533,7791,015,812636,490
Imobilizari necorporale1,250,0511,186,6921,187,583
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total196,381,852190,085,814186,272,405
Casa si conturi la banci11,702,73250,752,66850,271,835
Creante45,243,29451,681,76843,781,471
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri132,531,12483,202,20187,175,564
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ359,416,992382,879,328381,104,663
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt62,792,39689,714,31595,575,424
Comerciale40,260,60440,025,53634,186,959
Financiare11,414,20637,935,35749,274,389
Active circulante nete / datorii curente nete---
Datorii Pe Termen Lung95,803,20369,657,24348,634,267
Comerciale---
Financiare84,114,33258,796,50536,509,322
Venituri in Avans5,172,8954,537,5835,892,711
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli6,722,6397,558,3026,886,169
Capitaluri proprii -total200,821,393223,507,770236,894,972
Capital social728,279728,279728,279
Capital subscris varsat---
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv359,416,992382,879,328381,104,663
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Venituri Din Exploatare - total138,778,598205,292,06150,040,035
Alte venituri din exploatare456,1871,927,191194,368
Cifra de afaceri neta138,322,411203,364,87049,845,667
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total103,451,468157,837,95233,763,880
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante1,142,021374,871-
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare32,243,10652,488,1964,066,759
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)70,066,341104,974,885-
Cheltuieli cu materii prime si materiale --23,811,295
Cheltuieli cu personalul--6,043,198
Rezultatul Din Exploatare35,327,13047,454,10916,276,155
EBITDA---
Venituri Financiare -total-32,376,011-453
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total5,429,1778,332,5443,092,487
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -5,429,17724,043,4673,092,034
Rezultatul curent30,335,04571,934,668-
Venituri extraordinare119,433264,810-
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar119,433264,810-
Venituri Totale138,898,031237,932,88250,040,488
Cheltuieli Totale108,880,645166,170,49636,856,367
Rezultatul Brut30,017,38671,762,38613,262,502
Impozit pe profit4,421,85111,316,7352,981,054
Alte impozite---
Rezultat Net25,595,53560,445,65110,281,448

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)