Date financiare UZIN - UZINEXPORT SA BUCURESTI

Actiuni UZIN
Date Financiare UZIN
Dividende UZIN

Bilant contabil

31-Dec-201830-Jun-201931-Dec-2019
Active imobilizate-total48,988,64848,844,16348,697,930
Active circulante nete / datorii curente nete17,085,10216,157,36215,471,954
Capital social---
Capital subscris varsat1,469,3751,469,3751,469,375
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)181515
Capitaluri proprii -total65,043,18263,977,95163,155,999
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Venituri in Avans112,329103,90494,757
Financiare---
Comerciale---
Datorii Pe Termen Lung--0
Financiare---
Comerciale---
Datorii Pe Termen Scurt4,605,6444,454,4694,471,123
Investitii pe termen lung---
Total Activ66,423,75065,351,52564,519,884
Cheltuieli in avans---
Capital de lucru---
Stocuri---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Creante18,081,63817,939,32717,342,825
Casa si conturi la banci---
Active circulante-total21,599,59120,534,59319,884,771
alte investitii imobilizate---
Participatii---
din care: Terenuri si constructii---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari corporale---

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201830-Jun-201931-Dec-2019
Venituri Din Exploatare - total3,599,895947,2301,655,132
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta3,406,582936,7011,257,512
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total5,889,7572,053,7683,624,685
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare-2,289,862-1,106,538-1,969,553
EBITDA---
Venituri Financiare -total417,877112,371280,073
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total384,58971,066197,703
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 33,28841,30582,370
Rezultatul curent-2,256,574-1,106,538-1,887,183
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale4,017,7721,059,6011,935,205
Cheltuieli Totale6,274,3462,124,8343,822,388
Rezultatul Brut-2,256,574-1,065,233-1,887,183
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net-2,256,574-1,065,233-1,887,183

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)