Date financiare UNISEM - UNISEM SA BUCURESTI

Actiuni UNISEM
Date Financiare UNISEM
Dividende UNISEM

Bilant contabil

31-Dec-201830-Jun-201931-Dec-2019
Active imobilizate-total46,506,93645,798,46645,269,605
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total3,557,8695,260,8384,303,868
Casa si conturi la banci---
Creante463,020563,665430,411
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ49,326,41949,487,06448,668,910
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt738,3861,572,240904,563
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete2,819,4833,688,5983,399,305
Datorii Pe Termen Lung53,03300
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans000
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total49,226,49949,440,17748,642,430
Capital social---
Capital subscris varsat7,892,6137,892,6137,892,613
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)414847

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201830-Jun-201931-Dec-2019
Venituri Din Exploatare - total8,745,7085,945,3558,334,223
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta8,722,7555,937,6038,295,995
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total9,435,7065,665,2128,883,561
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare-689,998280,143-549,338
EBITDA---
Venituri Financiare -total3,2685,50464,289
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total150,76971,96999,020
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -147,501-66,465-34,731
Rezultatul curent-837,499280,143-584,069
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale8,748,9765,950,8598,398,512
Cheltuieli Totale9,586,4755,737,1818,982,581
Rezultatul Brut-837,499213,678-584,069
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net-837,499213,678-584,069

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)