Date financiare UNISEM - UNISEM SA BUCURESTI

Actiuni UNISEM
Date Financiare UNISEM
Dividende UNISEM

Bilant contabil

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Active imobilizate-total45,798,46645,269,60540,429,716
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total5,260,8384,303,86811,248,990
Casa si conturi la banci---
Creante563,665430,4111,131,241
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ49,487,06448,668,91051,099,010
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt1,572,240904,563596,523
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete3,688,5983,399,30510,659,197
Datorii Pe Termen Lung000
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans000
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total49,440,17748,642,43051,072,530
Capital social---
Capital subscris varsat7,892,6137,892,6137,892,613
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)484720

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Venituri Din Exploatare - total5,945,3558,334,22310,522,739
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta5,937,6038,295,9953,580,730
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total5,665,2128,883,5618,107,254
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare280,143-549,3382,415,485
EBITDA---
Venituri Financiare -total5,50464,28915,926
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total71,96999,0201,311
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -66,465-34,73114,615
Rezultatul curent280,143-584,0692,415,485
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale5,950,8598,398,51210,538,665
Cheltuieli Totale5,737,1818,982,5818,108,565
Rezultatul Brut213,678-584,0692,430,100
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net213,678-584,0692,430,100

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)