Date financiare UCM - UCM RESITA S.A.

Domeniu: Masini unelte
Actiuni UCM
Date Financiare UCM
Dividende UCM

Bilant contabil

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Active imobilizate-total150,250,404144,108,347139,728,232
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii23,00023,00023,000
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total59,726,35451,861,92052,696,207
Casa si conturi la banci---
Creante25,887,94720,197,78219,195,163
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ-488,862,522-503,281,470-518,010,237
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt698,855,854699,288,622706,356,892
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete-639,112,926-647,389,817-657,738,469
Datorii Pe Termen Lung000
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans14,74211,4254,107,329
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total-722,429,110-737,053,138-751,781,905
Capital social---
Capital subscris varsat10,993,39010,993,39010,993,390
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)821809775

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Venituri Din Exploatare - total47,360,72264,956,1249,863,022
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta19,665,66535,818,8047,908,006
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total48,442,45080,010,18224,842,539
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare-1,081,728-15,054,058-14,979,517
EBITDA---
Venituri Financiare -total461,236852,704399,033
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total198,789527,319148,283
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 262,447325,385250,750
Rezultatul curent---
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale47,821,95865,808,82810,262,055
Cheltuieli Totale48,641,23980,537,50124,990,822
Rezultatul Brut-819,281-14,728,673-14,728,767
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net-819,281-15,433,582-14,728,767

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)