Date financiare TUFE - TURISM FELIX S.A. BAILE FELIX

Domeniu: Turism
Actiuni TUFE
Date Financiare TUFE
Dividende TUFE

Bilant contabil

31-Dec-201831-Mar-201930-Jun-2019
Active imobilizate-total202,725,201202,687,377204,264,720
Imobilizari corporale162,520,888162,843,851164,423,912
Imobilizari financiare39,820,67339,820,67339,820,673
Imobilizari necorporale25,57022,85320,135
din care: Terenuri si constructii358,070--
Participatii39,820,673-39,820,673
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total31,604,84327,646,70531,557,209
Casa si conturi la banci16,581,59811,407,12913,423,328
Creante11,367,15212,535,23114,138,126
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri1,230,3281,475,8271,760,682
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ234,330,044230,334,082235,821,928
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt21,414,57220,340,51128,096,889
Comerciale21,414,57220,340,51127,534,420
Financiare--562,469
Active circulante nete / datorii curente nete10,190,272-3,460,320
Datorii Pe Termen Lung1,479,4261,142,5711,272,389
Comerciale---
Financiare1,479,4261,142,5711,272,389
Venituri in Avans3,093,307-5,712,306
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli-115,56663,008
Capitaluri proprii -total211,436,047208,735,434206,452,651
Capital social49,614,94649,614,94649,614,946
Capital subscris varsat49,614,946-49,614,946
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv234,330,044230,334,082235,821,928
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)721-721

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201831-Mar-201930-Jun-2019
Venituri Din Exploatare - total79,609,40611,489,89133,221,660
Alte venituri din exploatare217,45363,529175,103
Cifra de afaceri neta79,391,95311,426,36233,046,557
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total68,570,38514,278,606-33,632,228
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare8,284,6401,706,405-4,762,871
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)9,248,2881,275,833-3,927,530
Cheltuieli cu materii prime si materiale 51,037,45711,296,368-24,941,827
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare11,039,021-2,788,715-410,568
EBITDA---
Venituri Financiare -total82,25288,101242,481
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total96,540--13,665
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -14,28888,101228,816
Rezultatul curent--2,700,614-181,752
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale79,691,65611,577,99233,464,141
Cheltuieli Totale68,666,92414,278,606-33,645,893
Rezultatul Brut11,024,732-2,700,614-181,752
Impozit pe profit769,094-13,260
Alte impozite--174,194
Rezultat Net10,255,638-2,700,614-369,206

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)