Date financiare TGN - S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Domeniu: Gaze naturale
Actiuni TGN
Date Financiare TGN
Dividende TGN

Bilant contabil

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
Active imobilizate-total5,214,184,5695,585,376,9996,045,502,773
Imobilizari corporale459,781,809453,557,296736,716,054
Imobilizari financiare1,208,704,379282,280,1781,239,998,760
Imobilizari necorporale3,537,272,4923,872,151,5434,059,825,344
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total1,034,686,148975,364,9491,202,346,238
Casa si conturi la banci375,617,789335,249,821289,446,278
Creante257,036,947295,650,922718,780,716
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri402,031,412344,464,206194,119,244
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ6,248,870,7176,560,741,9487,247,849,011
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt737,433,108594,453,127616,868,163
Comerciale635,366,783477,162,734478,732,924
Financiare31,147,50052,698,40070,379,600
Active circulante nete / datorii curente nete1,271,354,153--
Datorii Pe Termen Lung1,001,114,2492,161,693,4092,848,366,493
Comerciale18,193,5767,331,1566,764,158
Financiare917,020,5001,185,175,4791,644,649,219
Venituri in Avans616,493,375840,478,6731,061,771,214
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli179,417,875184,450,601198,146,246
Capitaluri proprii -total3,830,967,1393,804,595,4123,782,614,355
Capital social117,738,440117,738,440117,738,440
Capital subscris varsat117,738,440--
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv6,248,870,7176,560,741,9487,247,849,011
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)4,162--

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
Venituri Din Exploatare - total1,543,981,7882,172,482,2493,111,396,645
Alte venituri din exploatare21,974,22840,946,32172,465,329
Cifra de afaceri neta851,174,0001,117,075,4001,264,687,390
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total1,302,024,6061,961,945,6692,877,584,335
Ajustari privind provizioanele-7,862,726-3,865,221-15,748,742
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale104,878,483168,593,438246,883,505
Alte cheltuieli de exploatare163,153,158238,179,365322,627,847
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale 49,996,22374,193,388115,609,386
Cheltuieli cu personalul206,906,487318,713,069433,968,413
Rezultatul Din Exploatare241,957,182210,536,580233,812,310
EBITDA---
Venituri Financiare -total42,416,62250,147,96571,134,021
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total7,228,04012,457,68835,476,981
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 35,188,58237,690,27735,657,040
Rezultatul curent277,145,764248,226,857269,469,350
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale1,586,398,4102,222,630,2143,182,530,666
Cheltuieli Totale1,309,252,6461,974,403,3572,913,061,316
Rezultatul Brut277,145,764248,226,857269,469,350
Impozit pe profit45,977,64643,430,46644,905,103
Alte impozite---
Rezultat Net231,168,118204,796,391224,564,247

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)