Date financiare SNG - S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Actiuni SNG
Date Financiare SNG
Dividende SNG

Bilant contabil

31-Dec-201731-Mar-201830-Jun-2018
Active imobilizate-total6,336,630,7846,501,161,0006,185,967,616
Imobilizari corporale584,236,6006,017,739,000-
Imobilizari financiare72,462,00054,599,000-
Imobilizari necorporale412,284,000428,823,000-
din care: Terenuri si constructii---
Participatii120,776-120,776
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total4,653,414,9124,628,126,0004,856,014,848
Casa si conturi la banci227,165,000804,616,000-
Creante1,304,037,760750,639,0001,062,650,496
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri405,626,000231,349,000-
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ10,990,045,69611,129,287,00011,093,316,200
Datorii Pe Termen Scurt1,277,500,928943,635,0002,766,131,456
Comerciale-943,635,000-
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete3,450,618,624-2,139,359,872
Datorii Pe Termen Lung0392,058,0000
Comerciale119,482,000392,058,000-
Financiare280,601,000--
Venituri in Avans975,1203,574,00025,831,346
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli-469,578,000-
Capitaluri proprii -total9,310,876,6729,793,594,0007,845,715,456
Capital social385,422,000385,422,000-
Capital subscris varsat385,422,400385,422,400385,422,400
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv10,868,063,00011,129,287,000-
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)6,0466,3405,751

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201731-Mar-201830-Jun-2018
Venituri Din Exploatare - total4,981,491,2001,388,663,0002,525,175,808
Alte venituri din exploatare364,169,0003,239,000-
Cifra de afaceri neta4,585,189,3761,482,337,0002,474,573,056
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor-186,651,000-96,913,000-
Cheltuieli de Exploatare -total2,802,890,496795,894,0001,566,410,880
Ajustari privind provizioanele-405,214,000-
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale548,869,000164,675,000-
Alte cheltuieli de exploatare1,332,588,000--
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)61,095,00085,614,000-
Cheltuieli cu materii prime si materiale 63,694,00016,850,000-
Cheltuieli cu personalul562,883,000123,541,000-
Rezultatul Din Exploatare2,178,600,704592,769,000958,764,864
EBITDA---
Venituri Financiare -total23,132,21411,302,00028,193,364
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total20,541,0206,373,00021,675,568
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 2,591,1944,929,0006,517,796
Rezultatul curent2,197,303,000597,698,000-
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale5,004,623,3601,399,965,0002,553,369,088
Cheltuieli Totale2,823,431,424802,267,0001,588,086,400
Rezultatul Brut2,181,191,936597,698,000965,282,624
Impozit pe profit328,989,00096,502,000-
Alte impozite---
Rezultat Net1,854,748,416501,196,000815,080,320

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)