Date financiare SIF5 - SIF OLTENIA S.A.

Actiuni SIF5
Date Financiare SIF5
Dividende SIF5

Bilant contabil

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Active imobilizate-total191,530,087--
Actiuni necotate152,743,673--
Alte imobilizari financiare54,961--
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale1,793--
Imobilizari corporale11,644,38911,555,99611,596,409
Imobilizari financiare179,883,905--
Actiuni cotate27,085,271--
Active circulante-total1,786,044,208--
Certificate de depozit---
Depozite bancare1,416,57326,602,89325,148,278
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate1,769,449,151--
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF11,719,7294,279,5135,199,741
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC3,268,7833,598,9434,016,015
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF1,772,717,934--
Cheltuieli in avans146,184--
Total Activ1,977,720,4792,061,083,0572,147,592,054
Venituri in Avans27,383--
DATORII -TOTAL171,880,617188,885,696201,820,173
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii4,201,296--
Datorii comerciale114,004--
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli5,792,467--
Capitaluri proprii -total1,800,020,0121,872,197,3611,945,771,881
Capital social52,214,91452,214,91452,214,914
Capital subscris varsat---
Rezerve644,027,639632,424,325632,424,325
Rezerve din reevaluare7,245,9247,169,7347,093,543
ACTIV NET1,911,554,899--
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)4--
Total Pasiv1,977,720,4792,061,083,0572,147,592,054

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL45,685,01571,754,7823,174,356
Venituri din diferente de curs valutar20,294-43,836
Venituri din dobanzi207,772306,07790,121
Venituri din imobilizari financiare45,655,86270,945,7723,040,399
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi-292,467-
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL9,138,53416,701,3412,117,174
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile1,898,2652,824,554537,156
Cheltuieli cu personalul---
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent36,546,48155,053,4411,057,182
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale45,685,01571,754,7823,174,356
Cheltuieli Totale9,138,53416,701,3412,117,174
Rezultatul Brut36,546,48155,053,4411,057,182
Impozit pe profit1,557,9262,822,421-
Rezultat Net34,988,55552,231,0201,057,182

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)