Date financiare SIF3 - SIF TRANSILVANIA S.A.

Actiuni SIF3
Date Financiare SIF3
Dividende SIF3

Bilant contabil

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Active imobilizate-total226,554,637177,101,1871,300,360,274
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare30,094--
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale80,57389,98697,922
Imobilizari corporale15,070,49215,596,80715,376,296
Imobilizari financiare211,403,572161,283,0021,284,886,056
Actiuni cotate---
Active circulante-total989,521,9961,125,616,81681,152,345
Certificate de depozit---
Depozite bancare48,353,753--
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate925,253,656--
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF9,214,07270,509,23079,336,788
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC40,136,778--
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF965,390,4341,022,189,788-
Cheltuieli in avans346,872320,312388,103
Total Activ1,216,076,6331,302,718,0031,381,512,619
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL142,366,040129,906,875137,983,513
Sume datorate institutiilor de credit3,097--
Alte datorii142,066,929--
Datorii comerciale295,994--
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,074,057,4651,172,871,5521,243,917,209
Capital social216,244,380216,244,380216,244,380
Capital subscris varsat---
Rezerve657,209,454656,772,596656,772,596
Rezerve din reevaluare184,899,606229,856,675272,978,139
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv1,216,423,5051,302,778,4271,381,900,722

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL-4,002,91854,036,650671,085
Venituri din diferente de curs valutar---
Venituri din dobanzi487,858629,891201,847
Venituri din imobilizari financiare30,367,19939,997,694-
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL13,879,28118,786,411-20,514,944
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi-378,858-373,711-
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile1,120,4931,599,114470,146
Cheltuieli cu personalul8,505,54710,848,1502,373,110
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent---
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale-4,002,91854,036,650671,085
Cheltuieli Totale13,879,28118,786,411-20,514,944
Rezultatul Brut-17,882,19935,250,23921,186,029
Impozit pe profit--1,941,978779,464
Rezultat Net-17,882,19937,192,21720,406,565

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)