Date financiare SIF2 - SIF MOLDOVA S.A.

Actiuni SIF2
Date Financiare SIF2
Dividende SIF2

Bilant contabil

30-Jun-201930-Sep-201931-Dec-2019
Active imobilizate-total1,940,362,6812,033,485,3332,264,519,670
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare13,650,5712,585,6533,809,574
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale1,119,4031,036,09558,092
Imobilizari corporale11,765,85611,636,49812,044,498
Imobilizari financiare1,913,826,8512,018,227,0872,248,607,506
Actiuni cotate---
Active circulante-total238,649,937224,042,354100,148,658
Certificate de depozit---
Depozite bancare238,097,730222,994,77797,167,141
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF335,410786,9801,291,803
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans214,141214,141214,141
Total Activ2,179,012,6182,257,527,6872,364,121,709
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL172,339,228166,921,352166,637,860
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii---
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli1,585,3611,569,054368,488
Capitaluri proprii -total2,006,106,9162,090,606,3352,197,483,849
Capital social526,723,352526,723,352521,004,761
Capital subscris varsat---
Rezerve0--
Rezerve din reevaluare688,901,135752,070,343804,332,975
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv2,178,446,1442,257,527,6872,364,121,709

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201930-Sep-201931-Dec-2019
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL125,185,187146,307,599186,138,302
Venituri din diferente de curs valutar137,378--
Venituri din dobanzi1,265,7792,983,9764,221,743
Venituri din imobilizari financiare122,351,461139,489,342177,482,381
Venituri din investitii financiare cedate438,7411,027,928-
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi-996,4022,196,967
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL11,209,70718,495,30140,100,791
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi782,693--
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile---
Cheltuieli cu personalul7,816,88818,481,80129,935,965
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent113,975,480127,757,862146,002,175
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar178,866,908266,261,212-
Venituri Totale304,052,095412,568,811186,138,302
Cheltuieli Totale11,209,70718,495,30140,136,127
Rezultatul Brut113,975,480127,757,862146,002,175
Impozit pe profit11,344,94214,942,54618,632,548
Rezultat Net102,630,538112,815,316127,369,627

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)