Date financiare SIF2 - SIF MOLDOVA S.A.

Actiuni SIF2
Date Financiare SIF2
Dividende SIF2

Bilant contabil

31-Mar-201930-Jun-201930-Sep-2019
Active imobilizate-total1,897,799,0431,940,362,6812,033,485,333
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare1,921,27813,650,5712,585,653
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale1,198,6851,119,4031,036,095
Imobilizari corporale11,859,88511,765,85611,636,498
Imobilizari financiare1,882,819,1951,913,826,8512,018,227,087
Actiuni cotate---
Active circulante-total62,615,057238,649,937224,042,354
Certificate de depozit---
Depozite bancare61,250,340238,097,730222,994,777
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF1,143,706335,410786,980
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans218,912214,141214,141
Total Activ1,960,414,1002,179,012,6182,257,527,687
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL145,842,569172,339,228166,921,352
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii---
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli1,565,4531,585,3611,569,054
Capitaluri proprii -total1,814,571,5312,006,106,9162,090,606,335
Capital social526,723,352526,723,352526,723,352
Capital subscris varsat---
Rezerve596,561,3310-
Rezerve din reevaluare-688,901,135752,070,343
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv1,960,414,1002,178,446,1442,257,527,687

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201930-Jun-201930-Sep-2019
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL7,726,554125,185,187146,307,599
Venituri din diferente de curs valutar192,002137,378-
Venituri din dobanzi513,4111,265,7792,983,976
Venituri din imobilizari financiare6,323,848122,351,461139,489,342
Venituri din investitii financiare cedate882438,7411,027,928
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi--996,402
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL5,354,26211,209,70718,495,301
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi-901,301782,693-
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile---
Cheltuieli cu personalul4,138,5607,816,88818,481,801
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent2,372,292113,975,480127,757,862
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar-178,866,908266,261,212
Venituri Totale7,726,554304,052,095412,568,811
Cheltuieli Totale5,354,26211,209,70718,495,301
Rezultatul Brut2,372,292113,975,480127,757,862
Impozit pe profit677,50811,344,94214,942,546
Rezultat Net1,694,784102,630,538112,815,316

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)