Date financiare RETZ - RETEZAT SA SIBIU

Actiuni RETZ
Date Financiare RETZ
Dividende RETZ

Bilant contabil

31-Dec-201830-Jun-201931-Dec-2019
Active imobilizate-total20,989,11621,591,29421,910,545
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total18,555,41312,748,99424,326,111
Casa si conturi la banci---
Creante1,652,8741,612,6401,996,085
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ26,855,20128,127,72835,954,913
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt12,763,8156,295,23110,323,827
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete5,866,0856,536,43414,044,368
Datorii Pe Termen Lung90,38139,6497,003,708
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total26,764,82028,088,07928,951,205
Capital social---
Capital subscris varsat3,394,5583,394,5583,394,558
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)131312

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201830-Jun-201931-Dec-2019
Venituri Din Exploatare - total11,183,8077,573,14011,801,061
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta28,683,44720,134,97625,849,791
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total3,942,8311,959,7135,161,746
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare7,240,9765,613,4276,639,315
EBITDA---
Venituri Financiare -total6,6335,09110,583
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total361,65050,107205,244
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -355,017-45,016-194,661
Rezultatul curent6,885,9595,613,4276,444,654
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale11,190,4407,578,23111,811,644
Cheltuieli Totale4,304,4812,009,8205,366,990
Rezultatul Brut6,885,9595,568,4116,444,654
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net5,631,7094,523,2585,386,384

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)