Date financiare REGL - REGAL SA GALATI

Actiuni REGL
Date Financiare REGL
Dividende REGL

Bilant contabil

31-Dec-201831-Dec-201930-Jun-2020
Active imobilizate-total4,479,9037,407,1747,236,481
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total5,466,8133,959,9421,626,531
Casa si conturi la banci---
Creante55,42270,81282,793
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ9,179,08210,797,2338,522,083
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt772,657577,377348,771
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete4,699,1793,390,0591,285,602
Datorii Pe Termen Lung---
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total9,037,09610,662,2338,522,083
Capital social---
Capital subscris varsat120,000120,000120,000
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)744

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201831-Dec-201930-Jun-2020
Venituri Din Exploatare - total5,629,5542,568,208311,600
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta677,360436,356135,175
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total1,954,8422,467,794370,800
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare3,674,712100,414-59,200
EBITDA---
Venituri Financiare -total26,33771,88823,855
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total9,8891136,881
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 16,44871,77516,974
Rezultatul curent3,691,160172,189-59,200
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale5,655,8912,640,096335,455
Cheltuieli Totale1,964,7312,467,907377,681
Rezultatul Brut3,691,160172,189-42,226
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net3,111,233-73,332-42,226

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)