Date financiare PRBU - PRACTIC SA Bucuresti

Actiuni PRBU
Date Financiare PRBU
Dividende PRBU

Bilant contabil

30-Jun-201831-Dec-201830-Jun-2019
Active imobilizate-total418,848,768416,417,569414,241,398
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total11,216,36220,147,8818,205,394
Casa si conturi la banci---
Creante2,702,951785,9251,127,140
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ417,762,880424,508,971408,686,379
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt9,952,3209,690,15211,206,568
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete-1,092,2238,082,502-5,562,598
Datorii Pe Termen Lung31,002,98828,910,76726,863,173
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans2,462,6112,569,4582,660,828
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total385,758,976394,138,248380,840,511
Capital social---
Capital subscris varsat40,983,17240,983,17140,983,171
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)293130

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201831-Dec-201830-Jun-2019
Venituri Din Exploatare - total17,735,84435,541,80618,942,727
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta17,592,56035,276,88518,234,585
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total5,934,89312,278,8505,533,443
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare11,800,95123,262,95613,409,284
EBITDA---
Venituri Financiare -total4,909,9035,320,3344,231,603
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total827,9991,812,4631,274,928
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 4,081,9043,507,8712,956,675
Rezultatul curent15,882,85526,770,82713,409,284
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale22,645,74840,862,14023,174,330
Cheltuieli Totale6,762,89214,091,3136,808,371
Rezultatul Brut15,882,85526,770,82716,365,959
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net13,838,12522,772,82314,091,519

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)