Date financiare MOIB - MOARA CIBIN SA SIBIU

Actiuni MOIB
Date Financiare MOIB
Dividende MOIB

Bilant contabil

30-Jun-201831-Dec-201830-Jun-2019
Active imobilizate-total79,887,86480,260,77179,912,141
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total41,956,50446,925,83537,645,293
Casa si conturi la banci---
Creante36,165,24034,233,58731,925,155
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ99,866,48099,019,32499,803,052
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt21,607,27627,564,47517,449,491
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete19,963,63018,745,39819,880,254
Datorii Pe Termen Lung40,294,19639,671,88139,247,214
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans5,591,4625,106,5474,767,068
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total54,805,18454,919,85456,467,728
Capital social---
Capital subscris varsat10,710,22110,710,22110,710,221
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)157146148

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201831-Dec-201830-Jun-2019
Venituri Din Exploatare - total52,098,792118,218,59556,329,401
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta45,878,456107,083,32151,193,035
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total49,373,104114,948,73453,552,417
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare2,725,6883,269,8612,776,984
EBITDA---
Venituri Financiare -total348,5691,192,82970,778
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total1,118,4852,338,6181,086,776
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -769,916-1,145,789-1,015,998
Rezultatul curent1,955,7722,124,0722,776,984
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale52,447,360119,411,42456,400,179
Cheltuieli Totale50,491,588117,287,35254,639,193
Rezultatul Brut1,955,7722,124,0721,760,986
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net1,591,6271,706,2991,458,932

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)