Date financiare ICPM - UZINSIDER ENGINEERING SA GALATI

Actiuni ICPM
Date Financiare ICPM
Dividende ICPM

Bilant contabil

30-Jun-201231-Dec-201231-Dec-2013
Active imobilizate-total817,603742,679604,688
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total3,397,1262,943,4675,526,188
Casa si conturi la banci---
Creante2,207,2741,725,9362,471,141
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ3,089,1393,215,9033,726,190
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt1,129,628470,2432,409,444
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete2,271,5362,473,2243,121,502
Datorii Pe Termen Lung126,184112,02540,532
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total2,961,8803,102,8033,684,986
Capital social---
Capital subscris varsat932,655932,655932,655
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)918878

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201231-Dec-201231-Dec-2013
Venituri Din Exploatare - total4,959,2148,196,82514,138,479
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta4,959,2018,170,71514,138,008
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total4,822,4407,890,29913,149,785
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare136,774306,526988,694
EBITDA---
Venituri Financiare -total89,870137,619104,603
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total5,79237,633173,034
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 84,07899,986-68,431
Rezultatul curent220,852406,512920,263
Venituri extraordinare-00
Cheltuieli extraordinare-00
Rezultatul extraordinar-00
Venituri Totale5,049,0848,334,44414,243,082
Cheltuieli Totale4,828,2327,927,93213,322,819
Rezultatul Brut220,852406,512920,263
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net182,036338,254752,183

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)