Date financiare IANY - 24 IANUARIE SA PLOIESTI

Actiuni IANY
Date Financiare IANY
Dividende IANY

Bilant contabil

30-Jun-201831-Dec-201830-Jun-2019
Active imobilizate-total38,884,04838,385,94238,724,419
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total17,814,70815,711,21316,287,053
Casa si conturi la banci---
Creante6,939,5946,646,7297,191,687
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ35,278,32035,095,88335,162,486
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt21,520,17219,045,18920,001,146
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete-3,605,727-3,290,059-3,561,933
Datorii Pe Termen Lung398,843--
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans2,573,2382,407,6422,242,047
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total32,306,24032,688,24132,920,439
Capital social---
Capital subscris varsat1,220,6351,220,6351,220,635
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)335333335

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201831-Dec-201830-Jun-2019
Venituri Din Exploatare - total19,706,96842,102,49622,469,645
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta16,864,62040,486,78322,308,307
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total19,122,14040,906,73021,426,551
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare584,8281,195,7661,043,094
EBITDA---
Venituri Financiare -total49,989213,674182,160
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total200,210519,632403,772
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -150,221-305,958-221,612
Rezultatul curent434,607889,8081,043,094
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale19,756,95842,316,17022,651,805
Cheltuieli Totale19,322,35241,426,36221,830,323
Rezultatul Brut434,607889,808821,482
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net365,343747,345721,731

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)