Date financiare FP - Fondul Proprietatea

Actiuni FP
Date Financiare FP
Dividende FP

Bilant contabil

30-Sep-201831-Dec-201831-Mar-2019
Active imobilizate-total9,533,546,2639,278,192,2399,743,654,595
Actiuni necotate-6,841,241,263-
Alte imobilizari financiare---
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare9,533,546,2639,278,192,2399,743,654,595
Actiuni cotate-2,436,950,976-
Active circulante-total400,319,840585,603,724461,433,559
Certificate de depozit---
Depozite bancare213,260,020187,116,149376,401,644
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF23,304,843-18,591,048
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat147,336,37749,636,19766,440,867
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ9,933,866,1039,863,795,96310,205,088,154
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL38,410,64135,350,10534,273,920
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii14,343,01215,692,915-
Datorii comerciale24,067,62919,657,190-
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total9,895,455,4629,828,445,85810,170,814,234
Capital social4,582,427,7744,543,838,4774,543,838,477
Capital subscris varsat---
Rezerve465,601,093486,861,114486,861,114
Rezerve din reevaluare---
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv9,933,866,1039,863,795,96310,205,088,154

Contul de profit si pierderi

30-Sep-201831-Dec-201831-Mar-2019
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL1,013,994,7851,018,881,173429,302,503
Venituri din diferente de curs valutar-183,915-594,477-186,868
Venituri din dobanzi6,816,7159,759,3372,218,061
Venituri din imobilizari financiare574,973,642229,752,209427,058,858
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt425,858,073425,858,073-
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL55,208,18373,625,22214,875,016
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile---
Cheltuieli cu personalul---
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent958,786,602945,255,951414,427,487
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale---
Cheltuieli Totale---
Rezultatul Brut958,619,491945,255,951-
Impozit pe profit8,451,86310,163,966-
Rezultat Net950,167,628935,091,985414,427,487

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare. A fi investitor presupune asumarea unui risc cu scopul de a realiza un profit cat mai ridicat. Fiecare persoana isi asuma riscul in functie de toleranta individuala fata de aceasta. Nu exista o formula universala de investitie si nu exista instrument financiar fara risc.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

© 2019 Tradeville

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)