Date financiare FP - Fondul Proprietatea

Actiuni FP
Date Financiare FP
Dividende FP

Bilant contabil

30-Sep-201931-Dec-201931-Mar-2020
Active imobilizate-total10,406,802,25411,413,415,7688,974,655,660
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare---
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare10,406,802,25411,413,415,7688,974,655,660
Actiuni cotate---
Active circulante-total291,107,027370,265,162667,427,246
Certificate de depozit---
Depozite bancare206,856,756338,381,995641,552,137
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF--25,875,109
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat49,723,418--
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ10,697,909,28111,783,680,9309,642,082,906
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL63,327,77249,532,43956,284,020
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii---
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total10,735,552,18011,871,451,9899,585,798,886
Capital social4,543,838,4773,770,082,3413,770,082,341
Capital subscris varsat---
Rezerve1,209,978,783725,727,647725,727,647
Rezerve din reevaluare---
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv10,798,879,95211,920,984,4289,642,082,906

Contul de profit si pierderi

30-Sep-201931-Dec-201931-Mar-2020
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL2,002,442,7943,216,085,720-1,936,926,995
Venituri din diferente de curs valutar-431,106-510,220-278,141
Venituri din dobanzi7,967,1399,867,0553,436,183
Venituri din imobilizari financiare1,991,255,8883,213,136,394-1,940,395,306
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL56,422,87876,317,29318,075,437
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile---
Cheltuieli cu personalul---
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent1,946,019,9163,139,768,427-1,955,002,432
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale---
Cheltuieli Totale---
Rezultatul Brut---
Impozit pe profit9,897,5159,897,515-
Rezultat Net1,936,122,4013,129,870,912-1,955,002,432

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)