Date financiare FOSB - FORAJ SONDE SA CRAIOVA

Actiuni FOSB
Date Financiare FOSB
Dividende FOSB

Bilant contabil

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Active imobilizate-total106,637,463102,588,07198,241,919
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total60,304,77070,183,18765,727,728
Casa si conturi la banci---
Creante25,198,74735,849,63710,808,253
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ149,271,377151,412,033146,943,212
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt17,839,16421,359,22517,106,361
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete42,633,91448,823,96248,701,293
Datorii Pe Termen Lung5,632,7595,610,3983,889,544
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total142,905,298144,799,194142,362,456
Capital social---
Capital subscris varsat65,467,16165,467,16165,467,161
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)473486412

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Venituri Din Exploatare - total58,006,861121,416,47260,761,173
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta49,108,277120,389,93560,420,314
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total55,534,999116,560,74958,331,411
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare2,471,8624,855,7232,429,762
EBITDA---
Venituri Financiare -total330,4171,518,552455,816
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total513,7551,789,301329,394
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -183,338-270,749126,422
Rezultatul curent2,471,8624,584,9742,429,762
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale58,337,278122,935,02461,216,989
Cheltuieli Totale56,048,754118,350,05058,660,805
Rezultatul Brut2,288,5244,584,9742,556,184
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net1,842,5133,736,4092,139,416

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)