Date financiare EPT - ELECTROPUTERE S.A.

Actiuni EPT
Date Financiare EPT
Dividende EPT

Bilant contabil

31-Mar-201930-Jun-201931-Dec-2019
Active imobilizate-total228,546,786224,040,090228,888,347
Imobilizari corporale226,137,544221,282,037-
Imobilizari financiare1,705,4082,054,257-
Imobilizari necorporale703,834703,796-
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total91,753,33871,725,03337,322,101
Casa si conturi la banci2,041,8501,114,421-
Creante55,817,18038,415,80931,253,734
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri7,755,3876,736,569-
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ320,300,124295,765,123-278,509,247
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt529,212,725520,224,360544,804,234
Comerciale129,110,978131,527,331-
Financiare400,101,747388,697,029-
Active circulante nete / datorii curente nete--450,184,405-507,482,133
Datorii Pe Termen Lung4,501,4884,501,488-
Comerciale4,501,4884,501,488-
Financiare---
Venituri in Avans-159,057-
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli1,916,3402,095,593-
Capitaluri proprii -total-215,330,429-228,960,725-283,276,363
Capital social103,760,291103,760,291-
Capital subscris varsat-103,760,291103,760,291
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv320,300,124295,765,123-
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-446392

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201930-Jun-201931-Dec-2019
Venituri Din Exploatare - total17,258,55224,118,28832,751,506
Alte venituri din exploatare2,244,476--
Cifra de afaceri neta15,014,07620,011,30431,680,061
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total30,609,904-47,427,038125,756,809
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare9,629,722-10,869,617-
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)14,599,282-24,830,727-
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul6,380,900-11,726,694-
Rezultatul Din Exploatare-13,351,352-23,308,750-93,005,303
EBITDA---
Venituri Financiare -total7197275,569,662
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total3,675,711-7,348,61731,040,388
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -3,674,992-7,347,890-25,470,726
Rezultatul curent-17,026,344-30,656,640-
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale17,259,27124,119,01538,321,168
Cheltuieli Totale34,285,615-54,775,655156,797,197
Rezultatul Brut-17,026,344-30,656,640-118,476,029
Impozit pe profit-0-
Alte impozite---
Rezultat Net-17,026,344-30,656,640-118,476,029

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)