Date financiare ELZY - ELECTROPRECIZIA SA Sacele

Actiuni ELZY
Date Financiare ELZY
Dividende ELZY

Bilant contabil

30-Jun-201831-Dec-201830-Jun-2019
Active imobilizate-total92,840,54493,559,62290,586,600
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total8,871,33123,303,12725,076,379
Casa si conturi la banci---
Creante8,487,28512,544,89215,941,053
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ92,988,160111,317,379110,736,695
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt9,103,0835,671,1345,161,738
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete147,61817,757,75720,150,095
Datorii Pe Termen Lung1,389,85517,660,68916,861,070
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total91,377,32093,416,18993,432,241
Capital social---
Capital subscris varsat42,488,20042,488,20242,488,202
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-4439

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201831-Dec-201830-Jun-2019
Venituri Din Exploatare - total17,635,25427,437,17110,353,689
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta7,243,56814,869,7918,236,259
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total16,177,48124,849,2887,731,088
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare1,457,7732,587,8832,622,601
EBITDA---
Venituri Financiare -total87,2451,394,262381,749
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total63,043324,972566,556
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 24,2021,069,290-184,807
Rezultatul curent1,481,9753,657,1732,622,601
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale17,722,50028,831,43310,735,438
Cheltuieli Totale16,240,52425,174,2608,297,644
Rezultatul Brut1,481,9753,657,1732,437,794
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net1,096,6833,091,9942,014,235

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)