Date financiare CPLB - CONSTRUCTII COMPLEXE SA BUZAU

Actiuni CPLB
Date Financiare CPLB
Dividende CPLB

Bilant contabil

30-Jun-201831-Dec-201830-Jun-2019
Active imobilizate-total5,541,5395,549,0194,592,563
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total1,839,1561,872,8663,289,948
Casa si conturi la banci---
Creante766,4531,151,3982,455,122
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ6,485,2306,492,2056,487,452
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt895,465929,6801,395,059
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete943,691943,1861,894,889
Datorii Pe Termen Lung---
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total6,485,2306,492,2056,487,452
Capital social---
Capital subscris varsat866,577866,577866,577
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)313326

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201831-Dec-201830-Jun-2019
Venituri Din Exploatare - total1,532,3714,586,9521,849,332
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta1,155,6094,262,4151,849,332
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total1,524,8104,567,8521,826,123
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare7,56119,10023,209
EBITDA---
Venituri Financiare -total1,2113,130838
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total--25,594
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 1,2113,130-24,756
Rezultatul curent8,77222,23023,209
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale1,533,5824,590,0821,850,170
Cheltuieli Totale1,524,8104,567,8521,851,717
Rezultatul Brut8,77222,230-1,547
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net1,5208,495-4,753

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)