Date financiare CONK - CONCAS SA BUZAU

Actiuni CONK
Date Financiare CONK
Dividende CONK

Bilant contabil

30-Jun-201831-Dec-201830-Jun-2019
Active imobilizate-total5,188,9324,618,4274,169,768
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total49,068,63644,323,94248,439,048
Casa si conturi la banci---
Creante4,408,5413,627,7015,004,509
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ28,827,02030,162,30030,645,349
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt26,017,38019,437,40822,621,094
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete23,638,08825,543,87326,475,581
Datorii Pe Termen Lung182,730137,191305,444
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total28,540,63229,931,34930,246,145
Capital social---
Capital subscris varsat1,783,3831,783,3831,783,383
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)230228-

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201831-Dec-201830-Jun-2019
Venituri Din Exploatare - total25,374,07856,849,33124,919,770
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta11,489,74949,566,72812,646,858
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total25,317,21855,196,76124,828,809
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare56,8601,652,57090,961
EBITDA---
Venituri Financiare -total365,885530,290305,248
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total5,602110,782203
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 360,283419,508305,045
Rezultatul curent417,1432,072,07890,961
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale25,739,96457,379,62125,225,018
Cheltuieli Totale25,322,82055,307,54324,829,012
Rezultatul Brut417,1432,072,078396,006
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net344,5061,735,224314,796

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)