Date financiare CMCM - COMCM SA CONSTANTA

Actiuni CMCM
Date Financiare CMCM
Dividende CMCM

Bilant contabil

31-Dec-201831-Mar-201930-Jun-2019
Active imobilizate-total74,169,62473,906,19773,622,041
Imobilizari corporale-66,061,89665,777,236
Imobilizari financiare-7,844,3017,844,805
Imobilizari necorporale-00
din care: Terenuri si constructii---
Participatii7,739,639-7,739,639
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total20,168,24120,031,71719,609,405
Casa si conturi la banci-1,074,9191,520,865
Creante18,389,68018,191,15717,913,591
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri-175,319174,949
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans-590,322399,721
Total Activ86,582,75093,937,91493,631,167
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt7,464,2487,737,2387,537,410
Comerciale-113,7777,537,410
Financiare-7,623,4610
Active circulante nete / datorii curente nete12,413,126-12,157,908
Datorii Pe Termen Lung--0
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans291,819-313,808
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli--0
Capitaluri proprii -total86,582,75086,200,67685,779,949
Capital social-23,631,66823,631,668
Capital subscris varsat23,631,668-23,631,668
Rezerve din reevaluare-62,589,09662,589,096
Total Pasiv-93,937,91493,631,167
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)8-7

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201831-Mar-201930-Jun-2019
Venituri Din Exploatare - total5,100,233285,835635,907
Alte venituri din exploatare-70,896164,048
Cifra de afaceri neta3,295,601214,939471,859
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor-00
Cheltuieli de Exploatare -total5,902,813674,955-1,452,075
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale-259,864-510,782
Alte cheltuieli de exploatare-291,938-649,447
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)-00
Cheltuieli cu materii prime si materiale -40,291-80,306
Cheltuieli cu personalul-82,862-211,540
Rezultatul Din Exploatare-802,580-389,120-816,168
EBITDA---
Venituri Financiare -total26,41313,97623,681
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total3,5490-117
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 22,86413,97623,798
Rezultatul curent---
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale5,126,646299,811659,588
Cheltuieli Totale5,906,362674,955-1,452,192
Rezultatul Brut-779,716-375,144-792,370
Impozit pe profit-2,8610
Alte impozite--6,365
Rezultat Net-831,538-378,005-798,735

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)