Date financiare CHOB - CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI

Actiuni CHOB
Date Financiare CHOB
Dividende CHOB

Bilant contabil

30-Jun-201831-Dec-201830-Jun-2019
Active imobilizate-total382,196,832899,185,622884,905,735
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total65,559,808281,496,180292,782,322
Casa si conturi la banci---
Creante42,476,168149,883,684134,708,193
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ352,363,776933,556,070949,240,334
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt93,319,352255,489,359238,098,427
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete-29,833,06823,289,78354,946,224
Datorii Pe Termen Lung29,610,946570,861,360585,813,924
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans22,614,67645,074,27043,965,512
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total302,430,272323,782,742324,354,570
Capital social---
Capital subscris varsat228,080,048296,504,061296,504,061
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)7868752,046

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201831-Dec-201830-Jun-2019
Venituri Din Exploatare - total157,882,288343,745,186709,103,958
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta147,015,424294,300,863706,748,062
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total134,338,096291,518,088648,592,754
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare23,544,19252,227,09860,511,204
EBITDA---
Venituri Financiare -total2,219,1414,254,57211,416,982
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total4,762,91017,515,39663,057,757
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -2,543,769-13,260,824-51,640,775
Rezultatul curent21,000,42438,966,27460,511,204
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale160,101,440347,999,758720,520,940
Cheltuieli Totale139,101,008309,033,484711,650,511
Rezultatul Brut21,000,42238,966,2748,870,429
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net17,902,63632,686,389576,726

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)