Date financiare BRK - SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA

Domeniu: Retail
Actiuni BRK
Date Financiare BRK
Dividende BRK

Bilant contabil

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Active imobilizate-total131,443,308106,973,63288,025,428
Imobilizari corporale5,756,1648,035,9798,582,388
Imobilizari financiare124,933,16097,256,61378,903,303
Imobilizari necorporale753,9841,681,040539,737
din care: Terenuri si constructii---
Participatii-0-
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total14,052,68286,758,462107,519,310
Casa si conturi la banci1,247,2095,350,84360,531,086
Creante7,879,2028,957,5091,326,962
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ145,495,990193,732,095195,544,737
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt83,313,303126,909,329109,464,858
Comerciale7,147,11012,278,95315,720,128
Financiare903,0912,443,700-
Active circulante nete / datorii curente nete-30,184,550-
Datorii Pe Termen Lung-0-
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans-0-
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli2,802,547493,033-
Capitaluri proprii -total62,182,68766,822,76786,079,879
Capital social54,039,98754,039,98754,039,987
Capital subscris varsat-54,039,987-
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv145,495,990193,732,095195,544,737
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-36-

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Venituri Din Exploatare - total6,195,93530,601,82014,338,619
Alte venituri din exploatare578,11914,825,4611,443,951
Cifra de afaceri neta5,008,08015,776,3592,516,083
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total8,426,67129,078,3503,364,303
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante84,466--
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale681,484955,553231,111
Alte cheltuieli de exploatare4,356,58922,802,6481,813,601
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale 118,339--
Cheltuieli cu personalul3,256,7685,320,1491,319,591
Rezultatul Din Exploatare-1,523,46810,974,316
EBITDA---
Venituri Financiare -total-47,021,329-
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total-42,203,816-
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -4,817,513-
Rezultatul curent---
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale6,195,93530,601,82014,338,619
Cheltuieli Totale8,426,67129,078,3503,364,303
Rezultatul Brut-2,230,7361,523,46810,974,316
Impozit pe profit-30,151238,312
Alte impozite---
Rezultat Net-2,230,7361,493,31710,736,005

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)