Date financiare BRD - BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Domeniu: Banci
Actiuni BRD
Date Financiare BRD
Dividende BRD

Bilant contabil

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Imobilizari necorporale283,766,000297,509,000307,918,000
Imobilizari corporale1,116,654,0001,083,654,0001,074,320,000
Casa, disponibilitati la banci centrale4,813,244,0007,113,389,0006,631,509,000
Active fin. pe termen scurt---
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale ---
Creante asupra institutiilor de credit5,954,360,0005,516,842,0006,087,080,000
Creante asupra clientelei31,240,018,00030,709,897,00031,816,645,000
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix---
Actiuni si alte titluri cu venit variabil17,372,870,00018,429,075,00018,724,024,000
Participatii---
Participatii in cadrul societatilor comerciale legate88,936,00099,114,00095,132,000
Capital subscris nevarsat---
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate---
Alte active340,773,000308,265,000360,065,000
Total Activ61,210,621,00063,557,745,00065,096,693,000
Datorii privind institutiile de credit2,237,219,0001,941,363,0002,051,664,000
Datorii privind clientela48,067,192,00049,957,754,00051,356,337,000
Din care depozite---
Datorii constituite prin titluri333,924,000599,669,000557,104,000
Alte pasive1,313,256,0001,286,894,0001,279,276,000
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate--55,244,381,000
Datorii subordonate---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total9,259,030,0009,772,065,0009,852,312,000
Actiuni proprii---
Capital social subscris---
Prime de capital---
Rezerve516,177,000804,442,000662,216,000
Rezultatul exercitiului---
Rezultatul reportat6,173,197,0006,403,510,0006,674,474,000
Capital social2,515,622,0002,515,622,0002,515,622,000
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv61,210,621,00063,557,745,00065,096,693,000

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Rezultatul curent---
Alte venituri din exploatare2,094,000-3,110,000553,000
Cheltuieli administrative generale617,321,000833,621,000200,079,000
Cheltuieli cu comisioane--67,858,000
Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale177,092,000245,315,00064,145,000
Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate131,675,000174,483,00039,134,000
Dobanzi de primit si venituri asimilate1,691,839,0002,261,411,000545,813,000
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare221,076,000292,772,000759,209,000
Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Venituri din comisioane528,109,000711,416,000247,304,000
Venituri privind titlurile--72,531,000
Alte cheltuieli de exploatare393,428,000510,071,000174,189,000
Rezultatul activitatii curente dupa impozitare---
Rezultatul extraordinar---
Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare---
Rezultatul Brut866,883,0001,147,348,000320,796,000
Venituri Totale2,307,961,0003,088,006,000759,209,000
Venituri operationale-2,926,532,000-
Cheltuieli Totale1,187,841,0001,588,007,000438,413,000
Cheltuieli operationale-1,481,372,000-
Impozit pe profit128,797,000184,491,00098,324,000
Rezultat Net738,086,000962,857,000222,472,000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)