Date financiare BRD - BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Domeniu: Banci
Actiuni BRD
Date Financiare BRD
Dividende BRD

Bilant contabil

30-Jun-201630-Sep-201631-Dec-2016
Imobilizari necorporale-132,170,000140,380,000
Imobilizari corporale-822,605,000847,526,000
Casa, disponibilitati la banci centrale--7,139,989,000
Active fin. pe termen scurt10,313,961,000-11,585,000,000
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale ---
Creante asupra institutiilor de credit-3,817,397,0001,998,271,000
Creante asupra clientelei-27,752,277,00028,502,700,000
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix---
Actiuni si alte titluri cu venit variabil-760,808,000-
Participatii---
Participatii in cadrul societatilor comerciale legate---
Capital subscris nevarsat---
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate---
Alte active-185,634,000240,836,000
Total Activ48,365,171,00050,170,924,00050,657,583,000
Datorii privind institutiile de credit-649,538,000531,601,000
Datorii privind clientela-40,610,776,00042,193,227,000
Din care depozite---
Datorii constituite prin titluri--211,032,000
Alte pasive---
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate---
Datorii subordonate---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total6,092,248,0006,707,310,0006,367,183,000
Actiuni proprii---
Capital social subscris---
Prime de capital---
Rezerve-462,970,000272,047,000
Rezultatul exercitiului---
Rezultatul reportat-3,679,330,0003,835,793,000
Capital social-2,515,622,0002,515,622,000
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv--51,881,970,000

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201630-Sep-201631-Dec-2016
Rezultatul curent---
Alte venituri din exploatare--6,995,000
Cheltuieli administrative generale---
Cheltuieli cu comisioane-118,453,000-
Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente--483,508,000
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale---
Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate-172,847,000221,037,000
Dobanzi de primit si venituri asimilate-1,352,140,0001,807,507,000
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare--204,650,000
Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Venituri din comisioane364,698,482703,075,000737,021,000
Venituri privind titlurile---
Alte cheltuieli de exploatare-362,204,000571,258,000
Rezultatul activitatii curente dupa impozitare---
Rezultatul extraordinar---
Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare---
Rezultatul Brut443,788,000717,023,000863,319,000
Venituri Totale---
Venituri operationale1,381,322,000-2,634,172,000
Cheltuieli Totale---
Cheltuieli operationale667,050,000-1,309,677,000
Impozit pe profit-110,970,000165,773,000
Rezultat Net382,141,000606,053,000728,281,000

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)