Date financiare BIO - BIOFARM S.A.

Domeniu: Farmaceutice
Actiuni BIO
Date Financiare BIO
Dividende BIO

Bilant contabil

31-Mar-201930-Jun-201930-Sep-2019
Active imobilizate-total136,703,392137,690,602140,545,854
Imobilizari corporale131,008,185132,343,061124,404,213
Imobilizari financiare4,378,3514,147,238-
Imobilizari necorporale1,309,7611,200,303-
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total166,686,619174,395,097179,247,831
Casa si conturi la banci68,161,53779,223,272-
Creante81,509,18679,045,71763,581,135
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri17,015,89616,126,10819,138,797
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ303,390,011312,085,699319,793,685
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt35,197,62667,201,83962,986,524
Comerciale35,197,62667,201,839-
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete-113,626,580-
Datorii Pe Termen Lung-448,964448,964
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans21,989,66721,648,313-
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli4,559,0693,536,796-
Capitaluri proprii -total241,643,649244,434,896256,358,197
Capital social98,537,53598,537,53598,537,535
Capital subscris varsat-98,537,535-
Rezerve din reevaluare1,967,6421,967,6421,967,642
Total Pasiv303,390,011312,085,699319,793,685
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-356-

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201930-Jun-201930-Sep-2019
Venituri Din Exploatare - total48,709,18094,567,964139,027,026
Alte venituri din exploatare125,061295,833632,251
Cifra de afaceri neta48,671,36397,291,255140,143,660
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor-87,244567,8202,878,818
Cheltuieli de Exploatare -total28,307,030-60,009,01489,715,611
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale1,684,710-3,308,439-
Alte cheltuieli de exploatare10,383,707-23,316,64734,868,037
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale 9,206,223-18,293,04227,812,644
Cheltuieli cu personalul7,032,390-15,090,88622,101,394
Rezultatul Din Exploatare20,402,15034,558,95049,311,415
EBITDA---
Venituri Financiare -total-1,039,851-
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total-350,052-
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 302,392658,6371,102,754
Rezultatul curent---
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale-95,576,653-
Cheltuieli Totale-60,359,066-
Rezultatul Brut20,704,54235,217,58750,414,169
Impozit pe profit4,479,4086,984,95710,258,239
Alte impozite---
Rezultat Net16,225,13428,232,63040,155,930

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)