Date financiare BIO - BIOFARM S.A.

Domeniu: Farmaceutice
Actiuni BIO
Date Financiare BIO
Dividende BIO

Bilant contabil

30-Jun-201930-Sep-201931-Dec-2019
Active imobilizate-total137,690,602140,545,854144,271,139
Imobilizari corporale132,343,061124,404,213127,068,330
Imobilizari financiare4,147,238-5,025,229
Imobilizari necorporale1,200,303-839,771
din care: Terenuri si constructii--11,337,809
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total174,395,097179,247,831202,743,339
Casa si conturi la banci79,223,272-91,126,979
Creante79,045,71763,581,13593,411,734
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri16,126,10819,138,79718,204,626
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ312,085,699319,793,685347,014,478
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt67,201,83962,986,52489,409,295
Comerciale67,201,839-54,607,104
Financiare--2,501,597
Active circulante nete / datorii curente nete113,626,580--
Datorii Pe Termen Lung448,964448,964448,964
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans21,648,313-25,619,041
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli3,536,796-7,130,517
Capitaluri proprii -total244,434,896256,358,197257,156,219
Capital social98,537,53598,537,53598,537,535
Capital subscris varsat98,537,535--
Rezerve din reevaluare1,967,6421,967,6421,967,642
Total Pasiv312,085,699319,793,685347,014,478
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)356--

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201930-Sep-201931-Dec-2019
Venituri Din Exploatare - total94,567,964139,027,026200,521,190
Alte venituri din exploatare295,833632,2512,633,390
Cifra de afaceri neta97,291,255140,143,660202,794,832
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor567,8202,878,8182,650,640
Cheltuieli de Exploatare -total-60,009,01489,715,611139,664,788
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale-3,308,439-7,481,326
Alte cheltuieli de exploatare-23,316,64734,868,03760,855,816
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale -18,293,04227,812,64438,122,826
Cheltuieli cu personalul-15,090,88622,101,39433,204,820
Rezultatul Din Exploatare34,558,95049,311,41560,856,402
EBITDA---
Venituri Financiare -total1,039,851--
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total350,052--
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 658,6371,102,7541,576,442
Rezultatul curent---
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale95,576,653--
Cheltuieli Totale60,359,066--
Rezultatul Brut35,217,58750,414,16962,432,844
Impozit pe profit6,984,95710,258,23911,625,137
Alte impozite---
Rezultat Net28,232,63040,155,93050,807,707

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)