Date financiare BCM - CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE

Domeniu: Turism
Actiuni BCM
Date Financiare BCM
Dividende BCM

Bilant contabil

31-Mar-201930-Jun-201930-Sep-2019
Active imobilizate-total24,696,99631,360,10331,560,053
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare-6,815,8617,167,658
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total15,311,7369,592,52210,663,681
Casa si conturi la banci1,649,7631,698,7331,507,760
Creante-888,533-
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri172,005189,674224,795
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ40,008,73240,952,62542,223,734
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt739,143204,425-
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete-15,688,049-
Datorii Pe Termen Lung-360,862-
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans-198,760-
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli-39,381-
Capitaluri proprii -total39,269,58940,188,57841,493,850
Capital social31,887,10031,887,10031,887,100
Capital subscris varsat-16,733,960-
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv40,008,73240,952,62542,223,734
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-85-

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201930-Jun-201930-Sep-2019
Venituri Din Exploatare - total1,510,4304,020,7687,350,850
Alte venituri din exploatare3251,0021,683
Cifra de afaceri neta1,510,1054,019,7667,349,167
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total1,811,718-3,851,743-6,291,893
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale152,826-305,580-459,399
Alte cheltuieli de exploatare337,452-703,853-1,238,195
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)304,347-783,184-1,415,846
Cheltuieli cu materii prime si materiale 289,634-555,105-844,614
Cheltuieli cu personalul727,459-1,504,021-2,333,839
Rezultatul Din Exploatare-301,288169,0251,058,957
EBITDA---
Venituri Financiare -total210,684605,4951,034,141
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total-88,270-
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 210,684605,4951,034,141
Rezultatul curent-90,604774,5202,093,098
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale1,721,1144,626,2638,384,991
Cheltuieli Totale1,811,718-3,851,743-6,291,893
Rezultatul Brut-90,604774,5202,093,098
Impozit pe profit10,30640,85651,162
Alte impozite---
Rezultat Net-100,910733,6642,041,936

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)