Date financiare ARS - AEROSTAR S.A.

Domeniu: Aeronautica
Actiuni ARS
Date Financiare ARS
Dividende ARS

Bilant contabil

30-Sep-201931-Dec-201931-Mar-2020
Active imobilizate-total153,967,000168,023,000180,694,000
Imobilizari corporale152,886,000166,991,000179,822,000
Imobilizari financiare140,000144,000144,000
Imobilizari necorporale941,000888,000728,000
din care: Terenuri si constructii---
Participatii-91,500-
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total356,578,000372,879,000384,909,000
Casa si conturi la banci178,254,000207,362,000213,448,000
Creante80,555,00078,651,00078,632,000
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri97,769,00086,866,00092,829,000
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans789,0001,429,0001,710,000
Total Activ523,785,000556,315,000581,782,000
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt49,141,00045,226,00053,270,000
Comerciale45,762,00018,457,00035,913,000
Financiare3,379,00026,769,00017,357,000
Active circulante nete / datorii curente nete-320,779,720-
Datorii Pe Termen Lung16,261,00019,691,00019,925,000
Comerciale16,211,000--
Financiare50,00019,691,00019,925,000
Venituri in Avans8,499,0009,047,0007,377,000
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli108,998,000119,019,000116,504,000
Capitaluri proprii -total340,886,000363,332,000384,706,000
Capital social48,729,00048,729,00048,729,000
Capital subscris varsat-48,728,784-
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv523,785,000556,315,000581,782,000
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-1,735-

Contul de profit si pierderi

30-Sep-201931-Dec-201931-Mar-2020
Venituri Din Exploatare - total283,966,000410,400,000112,575,000
Alte venituri din exploatare3,009,0004,597,0001,705,000
Cifra de afaceri neta266,779,000399,210,00099,932,000
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor14,178,0006,593,00010,938,000
Cheltuieli de Exploatare -total-238,368,000-340,460,000-90,202,000
Ajustari privind provizioanele3,553,000-6,198,0002,514,000
Ajustari de valoare privind activele circulante-14,390,000-13,749,000-5,027,000
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale-19,393,000-25,975,000-6,156,000
Alte cheltuieli de exploatare-24,248,000-35,553,000-9,469,000
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale -92,507,000-132,512,000-38,856,000
Cheltuieli cu personalul-91,383,000-126,473,000-33,208,000
Rezultatul Din Exploatare45,598,00069,940,00022,373,000
EBITDA---
Venituri Financiare -total8,306,0009,664,0004,031,000
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total-3,275,000-4,498,000-1,189,000
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 5,031,0005,166,0002,842,000
Rezultatul curent50,629,00075,106,00025,215,000
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale292,272,000420,064,000116,606,000
Cheltuieli Totale-241,643,000-344,958,000-91,391,000
Rezultatul Brut50,629,00075,106,00025,215,000
Impozit pe profit-8,222,000-9,127,000-3,538,000
Alte impozite---
Rezultat Net42,407,00065,979,00021,677,000

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)