Date financiare ARS - AEROSTAR S.A.

Domeniu: Aeronautica
Actiuni ARS
Date Financiare ARS
Dividende ARS

Bilant contabil

31-Mar-202030-Jun-202030-Sep-2020
Active imobilizate-total180,694,000186,875,000188,509,000
Imobilizari corporale179,822,000184,173,000186,057,000
Imobilizari financiare144,000144,00052,000
Imobilizari necorporale728,000792,000643,000
din care: Terenuri si constructii---
Participatii-91,500-
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total384,909,000351,656,000349,003,000
Casa si conturi la banci213,448,000200,426,000204,970,000
Creante78,632,00041,611,00037,422,000
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri92,829,000109,619,000106,611,000
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans1,710,0001,938,0001,772,000
Total Activ581,782,000555,494,000554,372,000
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt53,270,00036,197,00030,434,000
Comerciale35,913,00021,446,00017,530,000
Financiare17,357,000-3,045
Active circulante nete / datorii curente nete-311,651,237-
Datorii Pe Termen Lung19,925,00020,398,00021,284,000
Comerciale---
Financiare19,925,000--
Venituri in Avans7,377,0006,853,0006,368,000
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli116,504,000117,505,000114,393,000
Capitaluri proprii -total384,706,000374,541,000381,893,000
Capital social48,729,00048,729,00048,729,000
Capital subscris varsat-48,728,784-
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv581,782,000555,494,000554,372,000
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-1,513-

Contul de profit si pierderi

31-Mar-202030-Jun-202030-Sep-2020
Venituri Din Exploatare - total112,575,000189,189,000251,289,000
Alte venituri din exploatare1,705,0003,126,0001,687,000
Cifra de afaceri neta99,932,000161,863,000224,812,000
Productia capitalizata--1,321,000
Variatia stocurilor10,938,00024,200,00021,523,000
Cheltuieli de Exploatare -total-90,202,000156,897,000210,162,000
Ajustari privind provizioanele2,514,000-1,513,000-4,626,000
Ajustari de valoare privind activele circulante-5,027,0007,669,00011,463,000
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale-6,156,00012,325,00018,497,000
Alte cheltuieli de exploatare-9,469,00018,316,00023,898,000
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale -38,856,00060,521,00073,485,000
Cheltuieli cu personalul-33,208,00059,579,00087,445,000
Rezultatul Din Exploatare22,373,00032,292,00041,127,000
EBITDA---
Venituri Financiare -total4,031,0006,827,0008,633,000
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total-1,189,0002,546,0003,856,000
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 2,842,0004,281,0004,777,000
Rezultatul curent25,215,00036,573,00045,904,000
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale116,606,000196,016,000259,922,000
Cheltuieli Totale-91,391,000159,443,000214,018,000
Rezultatul Brut25,215,00036,573,00045,904,000
Impozit pe profit-3,538,0004,797,0005,856,000
Alte impozite---
Rezultat Net21,677,00031,776,00040,048,000

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)