Date financiare ARS - AEROSTAR S.A.

Domeniu: Aeronautica
Actiuni ARS
Date Financiare ARS
Dividende ARS

Bilant contabil

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Active imobilizate-total188,509,000190,422,000184,963,000
Imobilizari corporale186,057,000187,918,000182,530,000
Imobilizari financiare52,00052,00052,000
Imobilizari necorporale643,000663,000584,000
din care: Terenuri si constructii---
Participatii-0-
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total349,003,000339,689,000377,686,000
Casa si conturi la banci204,970,000202,660,000218,040,000
Creante37,422,00040,111,00068,146,000
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri106,611,00096,918,00091,500,000
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans1,772,0001,356,0002,267,000
Total Activ554,372,000547,052,000580,277,000
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt30,434,00022,808,00041,233,000
Comerciale17,530,00012,060,00026,018,000
Financiare3,04510,748,00014,178,000
Active circulante nete / datorii curente nete-315,334,673-
Datorii Pe Termen Lung21,284,00021,185,00021,169,000
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans6,368,0007,048,0006,411,000
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli114,393,000115,641,000111,874,000
Capitaluri proprii -total381,893,000380,370,000399,590,000
Capital social48,729,00048,729,00048,729,000
Capital subscris varsat-48,728,784-
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv554,372,000547,052,000580,277,000
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-1,731-

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Venituri Din Exploatare - total251,289,000316,408,00091,644,000
Alte venituri din exploatare1,687,0004,783,0002,293,000
Cifra de afaceri neta224,812,000294,839,00091,719,000
Productia capitalizata1,321,0001,865,000-
Variatia stocurilor21,523,00014,921,000-2,368,000
Cheltuieli de Exploatare -total210,162,000278,059,00072,475,000
Ajustari privind provizioanele-4,626,000-3,389,000-3,767,000
Ajustari de valoare privind activele circulante11,463,0009,814,0002,870,000
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale18,497,00025,018,0006,671,000
Alte cheltuieli de exploatare23,898,00032,071,0007,417,000
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale 73,485,00096,843,00030,466,000
Cheltuieli cu personalul87,445,000117,702,00028,818,000
Rezultatul Din Exploatare41,127,00038,349,00019,169,000
EBITDA---
Venituri Financiare -total8,633,0009,868,0003,916,000
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total3,856,0006,158,000850,000
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 4,777,0003,710,0003,066,000
Rezultatul curent45,904,00042,059,00016,103,000
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale259,922,000326,276,00095,560,000
Cheltuieli Totale214,018,000284,217,00073,325,000
Rezultatul Brut45,904,00042,059,00022,235,000
Impozit pe profit5,856,0003,616,0002,988,000
Alte impozite---
Rezultat Net40,048,00038,443,00019,247,000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)