Date financiare APC - VAE APCAROM S.A.

Actiuni APC
Date Financiare APC
Dividende APC

Bilant contabil

31-Mar-201430-Jun-201431-Dec-2014
Active imobilizate-total40,954,72539,907,59737,963,368
Imobilizari corporale40,519,890-37,623,171
Imobilizari financiare--336,160
Imobilizari necorporale434,835-340,199
din care: Terenuri si constructii--14,103,181
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total89,700,03597,207,15095,989,960
Casa si conturi la banci8,767,255-31,287,246
Creante32,034,40433,717,04926,711,176
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri48,898,376-37,991,536
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans--380,982
Total Activ-71,199,37282,698,008
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt58,030,99866,492,52651,636,300
Comerciale28,800,594--
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete31,894,27231,291,77544,734,640
Datorii Pe Termen Lung---
Comerciale--0
Financiare--0
Venituri in Avans7,204,6747,000,8186,480,147
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli1,202,619-1,073,734
Capitaluri proprii -total64,465,20463,617,44075,144,128
Capital social7,379,619-12,071,923
Capital subscris varsat-7,379,61912,071,923
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv--133,791,475
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-240242

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201430-Jun-201431-Dec-2014
Venituri Din Exploatare - total36,433,49772,061,817136,528,560
Alte venituri din exploatare243,727-1,019,343
Cifra de afaceri neta22,002,54548,814,867123,325,120
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor--12,184,098
Cheltuieli de Exploatare -total-34,256,45866,006,707122,174,448
Ajustari privind provizioanele--49,833
Ajustari de valoare privind activele circulante--995,114
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale--5,182,723
Alte cheltuieli de exploatare--11,064,830
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)--13,904,669
Cheltuieli cu materii prime si materiale --76,561,552
Cheltuieli cu personalul--14,415,728
Rezultatul Din Exploatare2,177,0396,055,11014,354,112
EBITDA---
Venituri Financiare -total720,3051,432,5041,954,824
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total-546,009831,8822,256,494
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 174,296600,622-301,670
Rezultatul curent--13,927,925
Venituri extraordinare--0
Cheltuieli extraordinare--0
Rezultatul extraordinar--0
Venituri Totale-73,494,321138,483,392
Cheltuieli Totale-66,838,589124,430,944
Rezultatul Brut2,351,3356,655,73214,052,442
Impozit pe profit452,961-2,362,889
Alte impozite---
Rezultat Net1,898,3745,552,17811,780,402

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 68% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)