Impozitul pe profit

Platitori de impozit pe profit

Conform legislatiei actuale din Romania, sunt obligate la plata impozitului pe profit persoanele juridice romane, persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica si persoanele juridice straine care realizeaza venituri din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau venituri din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.

In cazul persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica, impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica romana.

Scutiri de la plata impozitului

Sunt scutite de la plata impozitului pe profit mai multe categorii de contribuabili, cum sunt:

 • trezoreria statului
 • institutiile publice
 • persoanele juridice romane care platesc impozit pe venitul microintreprinderilor
 • fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat
 • cultele religioase
 • institutiile de invatamant particular acreditate
 • asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari
 • Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar
 • Fondul de compensare a investitorilor
 • Banca Nationala a Romaniei
 • Fondul de garantare a pensiilor private.

Calculul profitului impozabil

Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri (cheltuieli deductibile), dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile.

Profitul impozabil poate diferi de profitul brut contabil, deoarece nu toate cheltuielile evidentiate de o societate in contul de profit si pierdere sunt deductibile, unele fiind deductibile partial.

Cota de impozit

Conform reglementarilor in vigoare, cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%.


Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu instrumente financiare derivate, de tipul contracte pentru diferente, avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, valute, metale pretioase sau alte marfuri. FOREX reprezinta denumirea generica pentru instrumentul financiar derivat, contract pentru diferente (CFD) al carui pret de tranzactionare urmareste fluctuatia unei valute de referinta fata de alta. Tranzactiile FOREX nu necesita detinerea efectiva a activului suport de la baza contractului, nu se finalizeaza cu livrarea activului suport si nici nu creeaza obligatii de livrare ulterioara a activului suport.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57,
Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)