Date financiare SNP - OMV PETROM S.A.

Actiuni SNP
Date Financiare SNP
Dividende SNP

Bilant contabil

30-Sep-201331-Dec-201331-Mar-2014
Active imobilizate-total33,658,780,00033,512,519,68034,897,620,000
Imobilizari corporale29,675,300,00030,659,380,00030,959,630,000
Imobilizari financiare44,110,000--
Imobilizari necorporale842,590,000814,730,000902,940,000
din care: Terenuri si constructii---
Participatii-14,158,084-
Active circulante-total5,414,410,0005,284,284,4166,443,600,000
Casa si conturi la banci1,546,510,0001,408,240,0002,058,040,000
Creante1,818,850,0002,709,252,8641,570,570,000
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri2,014,250,0001,996,290,0002,026,250,000
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ39,073,190,00038,894,755,11241,341,220,000
Datorii Pe Termen Scurt5,444,040,0003,924,789,2485,545,070,000
Comerciale--2,740,840,000
Financiare--192,000,000
Active circulante nete / datorii curente nete-1,413,575,936-
Datorii Pe Termen Lung8,234,830,0001,519,399,6808,119,520,000
Comerciale-2,958,260,000-
Financiare-507,910,0001,500,950,000
Venituri in Avans-47,167,320-
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total25,482,920,00026,164,748,28827,709,770,000
Capital social5,664,410,0005,664,410,0005,664,410,000
Capital subscris varsat-5,664,410,624-
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv39,161,790,00040,046,870,00041,374,360,000
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-19,016-

Contul de profit si pierderi

30-Sep-201331-Dec-201331-Mar-2014
Venituri Din Exploatare - total18,310,800,00018,946,353,1525,365,890,000
Alte venituri din exploatare160,490,000298,260,00069,960,000
Cifra de afaceri neta18,150,310,00018,071,914,4965,295,930,000
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total-13,755,010,00013,605,603,3283,894,240,000
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare-783,850,000-624,340,000
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale -11,508,850,000-3,269,900,000
Cheltuieli cu personalul-1,462,310,000--
Rezultatul Din Exploatare4,555,790,0005,340,750,3361,471,650,000
EBITDA4,555,790,000--
Venituri Financiare -total125,680,000989,937,53618,010,000
Venituri din dobanzi--18,010,000
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total-285,640,000663,599,936150,060,000
Cheltuieli privind dobanzile--124,410,000
Rezultatul Financiar -159,960,000326,337,568-132,050,000
Rezultatul curent--1,339,600,000
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale-19,936,290,816-
Cheltuieli Totale-14,269,202,432-
Rezultatul Brut4,395,830,0005,667,087,872-
Impozit pe profit730,100,000-874,560,000264,590,000
Alte impozite---
Rezultat Net5,125,930,0004,839,327,2321,075,010,000

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

FOREX reprezinta denumirea generica pentru un tip de instrument financiar derivat, inclusiv un contract pentru diferente al carui pret de tranzactionare urmareste fluctuatia unei valute de referinta fata de alta. Tranzactiile FOREX nu necesita detinerea efectiva a activului suport de la baza contractului, nu se finalizeaza cu livrarea activului suport si nici nu creeaza obligatii de livrare ulterioara a activului suport. S.S.I.F. Tradeville S.A. furnizeaza clientilor servicii de investitii financiare in legatura cu instrumente financiare derivate, inclusiv contracte pentru diferente, avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, valute, metale pretioase sau alte marfuri.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10 si etaj 2, biroul 2, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57,
Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)