Date financiare SNP - OMV PETROM S.A.

Actiuni SNP
Date Financiare SNP
Dividende SNP

Bilant contabil

30-Jun-201430-Sep-201431-Dec-2014
Active imobilizate-total34,693,103,86036,374,400,00036,455,886,848
Imobilizari corporale-31,999,100,00032,289,640,000
Imobilizari financiare-2,984,490,0002,227,090,000
Imobilizari necorporale-1,390,810,0001,656,880,000
din care: Terenuri si constructii---
Participatii--45,239,000
Active circulante-total5,429,240,1545,371,210,0006,549,908,992
Casa si conturi la banci-571,550,0001,267,980,000
Creante3,331,181,8301,700,120,0003,826,155,264
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri-2,301,100,0002,250,050,000
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ40,464,404,79841,745,610,00043,174,440,960
Datorii Pe Termen Scurt5,031,745,6525,765,020,0004,994,607,104
Comerciale-4,888,700,0004,112,590,000
Financiare-876,320,000938,130,000
Active circulante nete / datorii curente nete717,318,951-393,810,0001,696,734,336
Datorii Pe Termen Lung1,390,796,3428,732,290,0001,331,552,768
Comerciale-7,261,520,0000
Financiare-1,470,770,0001,868,060,000
Venituri in Avans25,386,029-32,068,178
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli-09,200,710,000
Capitaluri proprii -total25,890,296,89427,262,270,00026,315,618,304
Capital social-5,664,410,0005,664,410,000
Capital subscris varsat5,664,410,834-5,664,410,624
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv-41,759,580,00043,124,770,000
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)18,65418,21017,866

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201430-Sep-201431-Dec-2014
Venituri Din Exploatare - total8,824,922,91116,443,110,00017,850,155,008
Alte venituri din exploatare-248,550,000315,730,000
Cifra de afaceri neta8,153,127,99516,194,560,00016,511,641,600
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total7,021,177,19812,993,990,00015,373,306,880
Ajustari privind provizioanele-0-
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare-1,866,290,000800,820,000
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)--15,815,110,000
Cheltuieli cu materii prime si materiale -10,986,110,000-
Cheltuieli cu personalul-141,590,000189,210,000
Rezultatul Din Exploatare1,803,745,7133,449,120,0002,476,847,872
EBITDA---
Venituri Financiare -total486,753,919101,030,000724,289,152
Venituri din dobanzi--72,330,000
Venituri din interese de participare--10,670,000
Cheltuieli Financiare -total348,050,639363,490,000658,175,552
Cheltuieli privind dobanzile--549,150,000
Rezultatul Financiar 138,703,280-262,460,00066,113,624
Rezultatul curent-3,186,660,0002,909,180,000
Venituri extraordinare-00
Cheltuieli extraordinare-00
Rezultatul extraordinar-00
Venituri Totale9,311,676,83016,544,140,00018,574,444,544
Cheltuieli Totale7,369,227,83713,357,480,00016,031,481,856
Rezultatul Brut1,942,448,9933,186,660,0002,542,961,408
Impozit pe profit-779,980,000809,510,000
Alte impozite---
Rezultat Net1,470,180,1102,406,680,0001,837,149,568

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

FOREX reprezinta denumirea generica pentru un tip de instrument financiar derivat, inclusiv un contract pentru diferente al carui pret de tranzactionare urmareste fluctuatia unei valute de referinta fata de alta. Tranzactiile FOREX nu necesita detinerea efectiva a activului suport de la baza contractului, nu se finalizeaza cu livrarea activului suport si nici nu creeaza obligatii de livrare ulterioara a activului suport. S.S.I.F. Tradeville S.A. furnizeaza clientilor servicii de investitii financiare in legatura cu instrumente financiare derivate, inclusiv contracte pentru diferente, avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, valute, metale pretioase sau alte marfuri.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57,
Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003