Date financiare SNP - OMV PETROM S.A.

Actiuni SNP
Date Financiare SNP
Dividende SNP

Bilant contabil

31-Dec-201431-Mar-201530-Jun-2015
Active imobilizate-total36,455,886,84837,351,010,00036,989,825,924
Imobilizari corporale32,289,640,00032,124,570,000-
Imobilizari financiare-57,027,900-
Imobilizari necorporale1,656,880,0001,945,330,000-
din care: Terenuri si constructii---
Participatii45,239,000--
Active circulante-total6,549,908,9925,373,820,0005,016,401,234
Casa si conturi la banci1,267,980,000655,300,000-
Creante3,826,155,2641,468,600,0003,246,705,612
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri2,250,050,0002,062,680,000-
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ43,174,440,96042,724,830,00042,326,448,557
Datorii Pe Termen Scurt4,994,607,1045,565,480,0003,601,122,022
Comerciale-4,530,200,000-
Financiare-1,035,280,000-
Active circulante nete / datorii curente nete1,696,734,336-191,660,0001,651,766,936
Datorii Pe Termen Lung1,331,552,7689,857,100,0001,235,916,657
Comerciale-7,982,340,000-
Financiare-1,874,760,000-
Venituri in Avans32,068,178-22,801,222
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli7,254,920,000--
Capitaluri proprii -total26,315,618,30427,315,870,00027,080,967,780
Capital social5,664,410,0005,664,410,000-
Capital subscris varsat5,664,410,624-5,664,410,834
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv43,124,770,00042,738,450,000-
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)17,86619,50915,886

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201431-Mar-201530-Jun-2015
Venituri Din Exploatare - total17,850,155,0084,270,740,0007,324,543,432
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta16,511,641,6004,270,740,0006,751,051,136
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total15,373,306,8803,251,620,0006,314,900,579
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare800,820,000--
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)15,815,110,0003,143,080,000-
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare2,476,847,8721,019,120,0001,009,642,853
EBITDA---
Venituri Financiare -total724,289,15257,320,000953,332,110
Venituri din dobanzi72,330,0009,140,000-
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total658,175,552-364,026,951
Cheltuieli privind dobanzile549,150,0007,920,000-
Rezultatul Financiar 66,113,624-21,880,000589,305,159
Rezultatul curent2,909,180,000472,270,000-
Venituri extraordinare00-
Cheltuieli extraordinare00-
Rezultatul extraordinar00-
Venituri Totale18,574,444,5444,328,060,0008,277,875,542
Cheltuieli Totale16,031,481,8563,251,620,0006,678,927,530
Rezultatul Brut2,542,961,408472,270,0001,598,948,012
Impozit pe profit809,510,000127,010,000-
Alte impozite---
Rezultat Net1,837,149,568345,260,0001,408,275,702

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu instrumente financiare derivate, de tipul contracte pentru diferente, avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, valute, metale pretioase sau alte marfuri. FOREX reprezinta denumirea generica pentru instrumentul financiar derivat, contract pentru diferente (CFD) al carui pret de tranzactionare urmareste fluctuatia unei valute de referinta fata de alta. Tranzactiile FOREX nu necesita detinerea efectiva a activului suport de la baza contractului, nu se finalizeaza cu livrarea activului suport si nici nu creeaza obligatii de livrare ulterioara a activului suport.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57,
Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)