Date financiare SNP - OMV PETROM S.A.

Actiuni SNP
Date Financiare SNP
Dividende SNP

Bilant contabil

30-Sep-201431-Dec-201431-Mar-2015
Active imobilizate-total36,374,400,00036,455,886,84837,351,010,000
Imobilizari corporale31,999,100,00032,289,640,00032,124,570,000
Imobilizari financiare--57,027,900
Imobilizari necorporale1,390,810,0001,656,880,0001,945,330,000
din care: Terenuri si constructii---
Participatii-45,239,000-
Active circulante-total5,371,210,0006,549,908,9925,373,820,000
Casa si conturi la banci571,550,0001,267,980,000655,300,000
Creante1,700,120,0003,826,155,2641,468,600,000
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri2,301,100,0002,250,050,0002,062,680,000
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ41,745,610,00043,174,440,96042,724,830,000
Datorii Pe Termen Scurt5,765,020,0004,994,607,1045,565,480,000
Comerciale--4,530,200,000
Financiare--1,035,280,000
Active circulante nete / datorii curente nete-393,810,0001,696,734,336-191,660,000
Datorii Pe Termen Lung8,732,290,0001,331,552,7689,857,100,000
Comerciale--7,982,340,000
Financiare--1,874,760,000
Venituri in Avans-32,068,178-
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli6,507,600,0007,254,920,000-
Capitaluri proprii -total27,262,270,00026,315,618,30427,315,870,000
Capital social5,664,410,0005,664,410,0005,664,410,000
Capital subscris varsat-5,664,410,624-
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv41,759,580,00043,124,770,00042,738,450,000
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)18,21017,86619,509

Contul de profit si pierderi

30-Sep-201431-Dec-201431-Mar-2015
Venituri Din Exploatare - total5,600,980,00017,850,155,0084,270,740,000
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta547,530,00016,511,641,6004,270,740,000
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total4,249,430,00015,373,306,8803,251,620,000
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare-800,820,000-
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)106,080,00015,815,110,0003,143,080,000
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare1,351,550,0002,476,847,8721,019,120,000
EBITDA---
Venituri Financiare -total88,950,000724,289,15257,320,000
Venituri din dobanzi28,800,00072,330,0009,140,000
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total164,850,000658,175,552-
Cheltuieli privind dobanzile164,850,000549,150,0007,920,000
Rezultatul Financiar -75,900,00066,113,624-21,880,000
Rezultatul curent1,275,650,0002,909,180,000472,270,000
Venituri extraordinare000
Cheltuieli extraordinare000
Rezultatul extraordinar000
Venituri Totale5,689,930,00018,574,444,5444,328,060,000
Cheltuieli Totale4,414,280,00016,031,481,8563,251,620,000
Rezultatul Brut1,275,650,0002,542,961,408472,270,000
Impozit pe profit255,930,000809,510,000127,010,000
Alte impozite---
Rezultat Net1,019,720,0001,837,149,568345,260,000

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

FOREX reprezinta denumirea generica pentru un tip de instrument financiar derivat, inclusiv un contract pentru diferente al carui pret de tranzactionare urmareste fluctuatia unei valute de referinta fata de alta. Tranzactiile FOREX nu necesita detinerea efectiva a activului suport de la baza contractului, nu se finalizeaza cu livrarea activului suport si nici nu creeaza obligatii de livrare ulterioara a activului suport. S.S.I.F. Tradeville S.A. furnizeaza clientilor servicii de investitii financiare in legatura cu instrumente financiare derivate, inclusiv contracte pentru diferente, avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, valute, metale pretioase sau alte marfuri.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57,
Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)