Date financiare FMAR - FAIMAR SA BAIA MARE

Actiuni FMAR
Date Financiare FMAR
Dividende FMAR

Bilant contabil

30-Jun-201131-Dec-201131-Dec-2012
Active imobilizate-total14,185,22513,862,63213,290,483
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
Active circulante-total4,865,1054,711,9694,732,752
Casa si conturi la banci---
Creante1,831,7171,423,2971,540,148
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ19,050,33018,574,60118,023,235
Datorii Pe Termen Scurt8,073,6298,908,5279,710,919
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete-3,198,173-4,142,614-4,919,532
Datorii Pe Termen Lung1,519,1361,860,2381,527,869
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans85,62178,60752,740
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total9,384,0427,786,2846,790,342
Capital social---
Capital subscris varsat4,070,7274,070,7274,186,807
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)300295288

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201131-Dec-201131-Dec-2012
Venituri Din Exploatare - total9,062,79118,044,49320,065,081
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta8,518,22616,448,72718,432,211
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total8,972,18619,191,65220,532,821
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare90,605-1,147,159-467,740
EBITDA---
Venituri Financiare -total233,093404,376339,618
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total540,6231,047,852972,887
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -307,530-643,476-633,269
Rezultatul curent-216,925-1,790,635-1,101,009
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar-00
Venituri Totale9,295,88418,448,86920,404,699
Cheltuieli Totale9,512,80920,239,50421,505,708
Rezultatul Brut-216,925-1,790,635-1,101,009
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net-216,925-1,790,635-1,101,009

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

FOREX reprezinta denumirea generica pentru un tip de instrument financiar derivat, inclusiv un contract pentru diferente al carui pret de tranzactionare urmareste fluctuatia unei valute de referinta fata de alta. Tranzactiile FOREX nu necesita detinerea efectiva a activului suport de la baza contractului, nu se finalizeaza cu livrarea activului suport si nici nu creeaza obligatii de livrare ulterioara a activului suport. S.S.I.F. Tradeville S.A. furnizeaza clientilor servicii de investitii financiare in legatura cu instrumente financiare derivate, inclusiv contracte pentru diferente, avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, valute, metale pretioase sau alte marfuri.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57,
Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)