Date financiare BRD - BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Domeniu: Banci
Actiuni BRD
Date Financiare BRD
Dividende BRD

Bilant contabil

30-Jun-201331-Dec-201331-Mar-2014
Imobilizari necorporale-81,964,00082,812,000
Imobilizari corporale-958,097,000940,155,000
Casa, disponibilitati la banci centrale-9,779,477,0006,764,914,000
Active fin. pe termen scurt4,668,380,0006,499,268,000-
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale ---
Creante asupra institutiilor de credit-686,945,0001,808,693,000
Creante asupra clientelei-27,763,598,00027,673,807,000
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix---
Actiuni si alte titluri cu venit variabil---
Participatii-157,460,000157,460,000
Participatii in cadrul societatilor comerciale legate---
Capital subscris nevarsat---
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate---
Alte active-194,569,000225,642,000
Total Activ44,966,423,00047,079,103,0009,013,316,000
Datorii privind institutiile de credit-1,344,705,0001,432,547,000
Datorii privind clientela-36,145,990,00034,790,616,000
Din care depozite-36,145,990,00034,790,616,000
Datorii constituite prin titluri---
Alte pasive--452,323,000
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate---
Datorii subordonate--446,463,000
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total5,561,163,0005,160,979,0005,202,545,000
Actiuni proprii---
Capital social subscris---
Prime de capital---
Rezerve-75,284,00069,087,000
Rezultatul exercitiului---
Rezultatul reportat-2,570,673,0002,617,835,000
Capital social-2,515,622,0002,515,622,000
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv-47,079,704,00045,834,918,000

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201331-Dec-201331-Mar-2014
Rezultatul curent---
Alte venituri din exploatare--42,216,000
Cheltuieli administrative generale---
Cheltuieli cu comisioane--39,577,000
Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale---
Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate--188,720,000
Dobanzi de primit si venituri asimilate--564,321,000
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare--602,315,000
Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Venituri din comisioane366,431,000737,572,000224,075,000
Venituri privind titlurile---
Alte cheltuieli de exploatare---
Rezultatul activitatii curente dupa impozitare---
Rezultatul extraordinar---
Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare---
Rezultatul Brut89,012,000-648,578,00050,379,000
Venituri Totale---
Venituri operationale-2,712,153,000-
Cheltuieli Totale---
Cheltuieli operationale612,257,0001,278,083,000-
Impozit pe profit-263,402,00012,896,000
Rezultat Net62,169,000-385,776,00037,483,000

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

FOREX reprezinta denumirea generica pentru un tip de instrument financiar derivat, inclusiv un contract pentru diferente al carui pret de tranzactionare urmareste fluctuatia unei valute de referinta fata de alta. Tranzactiile FOREX nu necesita detinerea efectiva a activului suport de la baza contractului, nu se finalizeaza cu livrarea activului suport si nici nu creeaza obligatii de livrare ulterioara a activului suport. S.S.I.F. Tradeville S.A. furnizeaza clientilor servicii de investitii financiare in legatura cu instrumente financiare derivate, inclusiv contracte pentru diferente, avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, valute, metale pretioase sau alte marfuri.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10 si etaj 2, biroul 2, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57,
Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)