Date financiare BRD - BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Domeniu: Banci
Actiuni BRD
Date Financiare BRD
Dividende BRD

Bilant contabil

31-Mar-201430-Jun-201431-Dec-2014
Imobilizari necorporale82,812,000--
Imobilizari corporale940,155,000--
Casa, disponibilitati la banci centrale6,764,914,000--
Active fin. pe termen scurt-7,396,073,0008,201,911,000
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale ---
Creante asupra institutiilor de credit1,808,693,000--
Creante asupra clientelei27,673,807,000--
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix---
Actiuni si alte titluri cu venit variabil---
Participatii157,460,000--
Participatii in cadrul societatilor comerciale legate---
Capital subscris nevarsat---
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate---
Alte active225,642,000--
Total Activ9,013,316,00045,103,471,00045,179,978,000
Datorii privind institutiile de credit1,432,547,000--
Datorii privind clientela34,790,616,000--
Din care depozite34,790,616,000--
Datorii constituite prin titluri---
Alte pasive452,323,000--
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate---
Datorii subordonate446,463,000--
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total5,202,545,0005,439,980,0005,492,417,000
Actiuni proprii---
Capital social subscris---
Prime de capital---
Rezerve69,087,000--
Rezultatul exercitiului---
Rezultatul reportat2,617,835,000--
Capital social2,515,622,000--
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv45,834,918,000--

Contul de profit si pierderi

31-Mar-201430-Jun-201431-Dec-2014
Rezultatul curent---
Alte venituri din exploatare42,216,000--
Cheltuieli administrative generale---
Cheltuieli cu comisioane39,577,000--
Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale---
Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate188,720,000--
Dobanzi de primit si venituri asimilate564,321,000--
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare602,315,000--
Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Venituri din comisioane224,075,000369,994,000736,739,000
Venituri privind titlurile---
Alte cheltuieli de exploatare---
Rezultatul activitatii curente dupa impozitare---
Rezultatul extraordinar---
Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare---
Rezultatul Brut50,379,000143,903,00049,936,000
Venituri Totale---
Venituri operationale-1,243,678,0002,497,595,000
Cheltuieli Totale---
Cheltuieli operationale-607,650,0001,254,786,000
Impozit pe profit12,896,000--
Rezultat Net37,483,000122,852,00043,240,000

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

FOREX reprezinta denumirea generica pentru un tip de instrument financiar derivat, inclusiv un contract pentru diferente al carui pret de tranzactionare urmareste fluctuatia unei valute de referinta fata de alta. Tranzactiile FOREX nu necesita detinerea efectiva a activului suport de la baza contractului, nu se finalizeaza cu livrarea activului suport si nici nu creeaza obligatii de livrare ulterioara a activului suport. S.S.I.F. Tradeville S.A. furnizeaza clientilor servicii de investitii financiare in legatura cu instrumente financiare derivate, inclusiv contracte pentru diferente, avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, valute, metale pretioase sau alte marfuri.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57,
Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)