Date financiare BRD - BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Domeniu: Banci
Actiuni BRD
Date Financiare BRD
Dividende BRD

Bilant contabil

31-Dec-201331-Mar-201430-Jun-2014
Imobilizari necorporale81,964,00082,812,000-
Imobilizari corporale958,097,000940,155,000-
Casa, disponibilitati la banci centrale9,779,477,0006,764,914,000-
Active fin. pe termen scurt6,499,268,000-7,396,073,000
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale ---
Creante asupra institutiilor de credit686,945,0001,808,693,000-
Creante asupra clientelei27,763,598,00027,673,807,000-
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix---
Actiuni si alte titluri cu venit variabil---
Participatii157,460,000157,460,000-
Participatii in cadrul societatilor comerciale legate---
Capital subscris nevarsat---
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate---
Alte active194,569,000225,642,000-
Total Activ47,079,103,0009,013,316,00045,103,471,000
Datorii privind institutiile de credit1,344,705,0001,432,547,000-
Datorii privind clientela36,145,990,00034,790,616,000-
Din care depozite36,145,990,00034,790,616,000-
Datorii constituite prin titluri---
Alte pasive-452,323,000-
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate---
Datorii subordonate-446,463,000-
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total5,160,979,0005,202,545,0005,439,980,000
Actiuni proprii---
Capital social subscris---
Prime de capital---
Rezerve75,284,00069,087,000-
Rezultatul exercitiului---
Rezultatul reportat2,570,673,0002,617,835,000-
Capital social2,515,622,0002,515,622,000-
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv47,079,704,00045,834,918,000-

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201331-Mar-201430-Jun-2014
Rezultatul curent---
Alte venituri din exploatare-42,216,000-
Cheltuieli administrative generale---
Cheltuieli cu comisioane-39,577,000-
Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale---
Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate-188,720,000-
Dobanzi de primit si venituri asimilate-564,321,000-
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare-602,315,000-
Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Venituri din comisioane737,572,000224,075,000369,994,000
Venituri privind titlurile---
Alte cheltuieli de exploatare---
Rezultatul activitatii curente dupa impozitare---
Rezultatul extraordinar---
Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare---
Rezultatul Brut-648,578,00050,379,000143,903,000
Venituri Totale---
Venituri operationale2,712,153,000-1,243,678,000
Cheltuieli Totale---
Cheltuieli operationale1,278,083,000-607,650,000
Impozit pe profit263,402,00012,896,000-
Rezultat Net-385,776,00037,483,000122,852,000
Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)