Date financiare BRD - BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Domeniu: Banci
Actiuni BRD
Date Financiare BRD
Dividende BRD

Bilant contabil

30-Sep-201531-Dec-201531-Mar-2016
Imobilizari necorporale131,595,000132,747,000127,908,000
Imobilizari corporale879,005,000866,597,000835,927,000
Casa, disponibilitati la banci centrale5,182,982,0008,819,921,0005,781,122,000
Active fin. pe termen scurt-9,190,919,000-
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale ---
Creante asupra institutiilor de credit4,083,878,0002,314,800,000683,127,000
Creante asupra clientelei-26,745,467,00026,892,758,000
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix---
Actiuni si alte titluri cu venit variabil---
Participatii---
Participatii in cadrul societatilor comerciale legate---
Capital subscris nevarsat---
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate---
Alte active315,339,000206,916,000257,382,000
Total Activ48,543,144,00049,192,866,00047,515,408,000
Datorii privind institutiile de credit811,103,000781,180,000588,753,000
Datorii privind clientela38,279,134,00041,098,674,00038,548,293,000
Din care depozite---
Datorii constituite prin titluri---
Alte pasive762,550,0001,894,223,000854,043,000
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate---
Datorii subordonate---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total6,075,562,0005,981,189,0006,386,117,000
Actiuni proprii---
Capital social subscris---
Prime de capital---
Rezerve298,256,000392,750,000447,095,000
Rezultatul exercitiului---
Rezultatul reportat3,214,161,0003,299,800,0003,372,645,000
Capital social2,515,622,0002,515,622,0002,515,622,000
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv48,543,144,00050,184,711,00047,515,408,000

Contul de profit si pierderi

30-Sep-201531-Dec-201531-Mar-2016
Rezultatul curent1,860,139,000551,701,000-
Alte venituri din exploatare7,482,000--
Cheltuieli administrative generale---
Cheltuieli cu comisioane142,974,000-37,431,000
Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale---
Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate345,772,000423,651,00064,113,000
Dobanzi de primit si venituri asimilate1,465,550,0001,939,702,000451,973,000
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare---
Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Venituri din comisioane699,962,000718,232,000226,227,000
Venituri privind titlurile---
Alte cheltuieli de exploatare---
Rezultatul activitatii curente dupa impozitare---
Rezultatul extraordinar---
Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare---
Rezultatul Brut451,948,000532,916,00091,194,000
Venituri Totale---
Venituri operationale-2,385,532,000-
Cheltuieli Totale---
Cheltuieli operationale-1,221,467,000-
Impozit pe profit72,182,00084,484,00018,317,000
Rezultat Net380,081,000445,422,00072,878,000

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, perechi valutare (FOREX), metale pretioase sau alte marfuri. Orice referiri la FOREX care ar putea sa apara in informatiile de pe site au in vedere piata Forex sau CFD pe FOREX, fiind exclusiv informatii de piata care privesc activul suport al instrumentului CFD pe perechi valutare. CFD este singurul instrument financiar derivat pe pietele externe promovat de catre S.S.I.F. Tradeville S.A.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)